English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Obywatele będą mieli wpływ na kształt europejskiego prawa

02-02-2012

Od kwietnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, umożliwiające występowanie do Komisji Europejskiej z inicjatywą obywatelską. Zdaniem Pracodawców RP to dobry pomysł, dający obywatelom narzędzie bezpośredniego wpływu na kształt prawa w Unii Europejskiej.


Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna uruchomiono już portal internetowy, na którym będzie można zgłaszać propozycje rozwiązań prawnych oraz podpisywać się pod trwającymi inicjatywami. - To dobre i potrzebne rozwiązanie. Możliwość zabrania głosu w sprawach związanych z sytuacją prawną w UE jest istotna dla obywateli, na których te regulacje mają wpływ. Z drugiej strony Komisja będzie miała dodatkowe źródło informacji o problemach, które wymagają unormowania - mówią eksperci Pracodawców RP. Pomysły obywateli muszą dotyczyć kwestii, w których Komisja posiada kompetencje do stanowienia prawa, czyli m.in. w sprawach środowiska, konkurencji, zdrowia publicznego, rolnictwa czy transportu.


By wystąpić z inicjatywą, konieczne jest powołanie komitetu, składającego się z co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych na stałe w co najmniej 7 państwach członkowskich. Następnie poparcie dla inicjatywy będzie mógł wyrazić każdy obywatel UE, wypełniając formularz na stronie internetowej. Komitet ma rok na zebranie podpisów - musi ich mieć co najmniej 1 mln. Jeżeli się to uda, Komisja dokona analizy inicjatywy, a następnie odbędą się spotkania z organizatorami, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.


W rezultacie Komisja ma przygotowywać oficjalną odpowiedź na inicjatywę, uzasadniając swoje dalsze działania lub powody ich niepodjęcia. - Komisja nie będzie zobowiązana do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w związku z przedłożonym projektem. Wątpliwe jest jednak, aby w obliczu tak dużego odzewu społecznego, jaki jest wymagany dla zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej, Komisja pozostawiła sprawę bez jakiegokolwiek odzewu - mówią eksperci Pracodawców RP.


Co prawda europejskich inicjatyw nie mogą zgłaszać organizacje, ale - z zachowaniem zasad pełnej przejrzystości - mogą jednak promować lub wspierać propozycje obywateli.