English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają nowe zasady odpowiedzialności urzędników

14-02-2012

W sobotę 11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowe przepisy ułatwią karanie niekompetentnych urzędników. Pracodawcy RP uważają, że faktyczna odpowiedzialność pracowników administracji wpłynie korzystnie na efektywność dysponowania środkami publicznymi.

 

- Nowe regulacje oceniamy pozytywnie - mówią eksperci Pracodawców RP. - Możliwość ukarania osób rzeczywiście odpowiedzialnych za naruszenia przy wydatkowaniu środków publicznych wymusza na urzędnikach dyscyplinę. Do tej pory winne osoby rzadko ponosiły odpowiedzialność. W połączeniu z wchodzącym niedługo w życie obowiązkiem prowadzenia metryki dla każdej sprawy, nowe zasady odpowiedzialności zmierzają do zwiększenia skuteczności i transparentności administracji oraz racjonalności wydatków - podkreślają eksperci.

 

Pracodawcy RP przypominają, że nowelizacja rozszerza i precyzuje zasady odpowiedzialności urzędników oraz osób, którym powierzono zadania związane z wydatkowaniem środków publicznych. Uzupełniono katalog czynów, które stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wprowadzono precyzyjne przepisy w kwestii naruszeń związanych z zamówieniami publicznymi.

 

- Za złamanie dyscypliny finansów publicznych odpowie kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nie wykonał należycie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej i w rezultacie doszło np. do uszczuplenia wpływów danej jednostki sektora finansów publicznych czy niewykonania w terminie jej zobowiązań - przypominają eksperci Pracodawców RP podkreślając, że nowelizacja umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności również osób nie będących pracownikami jednostki sektora finansów publicznych, którym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do tej pory odpowiedzialność ponosił tylko kierownik zamawiającego, który najczęściej nie bierze udziału w czynnościach.

 

Zmieni się także wysokość kary finansowej, która grozi urzędnikom. Obniżono jej wysokość minimalną – zamiast miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansowej, będzie to ¼ wynagrodzenia. To ma zachęcić komisje orzekające do częstszego stosowania tego typu kar. Winny może być ukarany również zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, upomnieniem lub naganą.