English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komisja Europejska rekomenduje dłuższą pracę

21-02-2012

Komisja Europejska opublikowała tzw. białą księgę emerytur, w której zaleca państwom członkowskim promowanie dłuższej pracy, wydłużenie i wyrównanie wieku emerytalnego oraz ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur. - Proponowane przez rząd poniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest realizacją tej rekomendacji - uważa ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

 

- Polska odznacza się jednym z najniższych współczynników aktywności zawodowej osób w wieku 55 – 64 lata, który w 2010 r. wyniósł 34 proc., gorzej w UE jest tylko na Malcie – 30,2 proc. Dlatego też plany podniesienia wieku emerytalnego muszą uwzględnić także uwagi dotyczące aktywizacji zawodowej osób starszych - podkreśla ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska. W jej opinii rządowemu projektowi powinny towarzyszyć regulacje zachęcające pracodawców do zatrudniania osób w wieku powyżej 50. czy 60. roku życia. - Niestety, realizowany od 2008 r. rządowy program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” okazał się mało skuteczny. Z 7,3 mld zł przeznaczonych na Program, jedynie 2,3 mld zł przekazano na bezpośrednią pomoc osobom powyżej 50 lat - przypomina Wioletta Żukowska. Dlatego też koniczna jest analiza i odpowiednia weryfikacja funkcjonowania poszczególnych instrumentów tego programu.

 

- Przydatne mogłyby się okazać np. rozwiązania obowiązujące w innych krajach UE. Przykładowo w Holandii stosuje się czasowe dotacje dla pracodawców i ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei w Niemczech w celu zwiększenia zatrudnienia osób w wieku 50 + wprowadzono ułatwienia w zawieraniu umów na czas określony - mówi Wioletta Żukowska.

 

W białej księdze Komisja Europejska podkreśla konieczność podniesienia w Polsce wieku emerytalnego dla służb mundurowych. Już w 2010 r. KE w tzw. zielonej księdze zaleciła państwom członkowskim zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa systemów emerytalnych. W państwach strefy euro podnoszenie wieku emerytalnego jest również metodą walki z kryzysem, gdyż spowolnienie gospodarcze tylko pogłębiło skutki trendów demograficznych. Takie reformy przeprowadzono m.in. w Niemczech, Hiszpanii czy Włoszech.