English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawca łatwiej zatrudni cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami

20-03-2012

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, aby podjąć pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, nie będzie musiał ubiegać się o dodatkowe zezwolenie na pracę – tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Proponowane zmiany ułatwią zatrudnianie obcokrajowców i zwiększą ich mobilność - mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

 

Zgodnie z projektem, który został skierowany do Sejmu, zezwolenie zamieszkania na czas oznaczony w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, będzie wydawane w ramach jednolitej procedury administracyjnej. To oznacza, że cudzoziemiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, aby podjąć pracę, nie będzie musiał ubiegać się o dodatkowe zezwolenie na pracę. Przewidziano, że termin na załatwienie sprawy ma wynosić 90 dni.

 

- To duże ułatwienie nie tylko dla obcokrajowców, ale także dla podmiotów zatrudniających - komentuje Wioletta Żukowska. Jej zdaniem dzięki ograniczeniu biurokracji można szybciej zatrudnić pracownika z zagranicy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. - Nowe przepisy mogą także pozytywnie wpłynąć na rynek pracy z uwagi na zwiększenie mobilności wysoko wykwalifikowanych pracowników - podkreśla ekspert Pracodawców RP.

 

- Niestety, projektowana regulacja obejmie niewiele osób, gdyż zdecydowana większość obcokrajowców zatrudnianych w Polsce, mających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, to obywatele UE - ostrzega Wioletta Żukowska. Jak wskazują dane resortu pracy w 2011 r., 3 305 cudzoziemców z państw trzecich otrzymało zezwolenie na pracę jako doradca czy ekspert, 307 jako informatyk, zaś aż 6 491 zostało zatrudnionych do wykonywania prostych prac.

 

Nowelizacja zakłada, iż wojewoda będzie brał pod uwagę, czy pracodawca nie ma możliwości przeprowadzenia rekrutacji na lokalnym rynku. Ekspert Pracodawców RP przypomina jednak, że ta okoliczność będzie istotna tylko przez pierwsze dwa lata pobytu cudzoziemca w Polsce. - Dodatkowo wojewoda będzie zobowiązany ustalić, czy obcokrajowiec posiada odpowiednie kwalifikacje oraz czy jego wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego. Przepisy wprowadzają także możliwość pozostania cudzoziemca w kraju, nawet w przypadku czasowego braku zatrudnienia - mówi ekspert Pracodawców RP.

 

W ciągu dwóch pierwszych lat zmiana stanowiska, wynagrodzenia lub innych warunków pracy będzie mogła nastąpić jedynie po uprzedniej akceptacji przez właściwy organ. W kolejnych latach cudzoziemiec będzie musiał jedynie powiadomić organ o zmianach. - Regulacja, która dotyczy obcokrajowców z wysokimi kwalifikacjami, nie wymaga zewnętrznej ingerencji w warunki umów, gdyż jest to grupa zawodowa potrafiąca zadbać o swoje interesy, dlatego istnieje nikłe prawdopodobieństwo dyskryminacji tych pracowników - ocenia ekspert Pracodawców RP.

 

Warto też przypomnieć, że nowelizacja ustawy jest związana z potrzebą wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.