English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komisja Europejska chce usprawnić prowadzenie biznesu w UE

14-06-2012

Komisja Europejska zamierza ujednolicić normy dotyczące podpisu elektronicznego i systemu identyfikacji elektronicznej. – To dobra inicjatywa, która przyczyni się do wzmocnienia transgranicznej działalności na rynku wewnętrznym UE, a w dłuższej perspektywie czasowej do wzrostu jego konkurencyjności – mówią eksperci Pracodawców RP.


Pracodawcy RP popierają inicjatywy zmierzające do ograniczenia zbędnych obowiązków po stronie przedsiębiorców i ułatwiające im funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Wykorzystywanie rozwiązań informatycznych w administracji poprawia jakość jej działań, zmniejsza generowane koszty, a także zwiększa wydajność pracy w administracji publicznej. – Implementacja zapowiadanych rozwiązań przyczyniłaby się do wzmocnienia rynku wewnętrznego, zwiększenia spójności i transparentności procedur z wykorzystaniem e-podpisu – mówią eksperci Pracodawców RP. Podkreślają, iż nowe przepisy wprowadziłyby także ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. – Poprawienie sprawności funkcjonowania unijnego e-podpisu byłoby także jednym z elementów wpływających na zacieśnienie współdziałania sektora MŚP z sektorem publicznym – dodają eksperci Pracodawców RP.


Przygotowywane przez KE rozporządzenie doprowadziłoby do ułatwień w zakładaniu działalności gospodarczej, czy niwelowania barier już w trakcie jej prowadzenia. Jednolite przepisy umożliwiłyby także realizację zamówień publicznych w trybie elektronicznym. – Komisja Europejska w Strategii na rzecz e-zamówień zaznacza, że pełne przejście na system e-zamówień w UE miałby nastąpić do 2016 r. Upowszechnienie elektronicznego systemu w zakresie zamówień publicznych uprościłoby sposób przeprowadzania przetargów oraz pozytywnie wpłynęłoby na jakość samych zamówień – tłumaczą eksperci Pracodawców RP.


Dziś kwestie podpisu elektronicznego uregulowane są w dyrektywie 1999/93/WE. Stworzyła ona podstawowe ramy prawne dla funkcjonowania e-podpisu w Unii Europejskiej. Nie są one jednak wystarczające do prowadzenia działalności transgranicznej przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.