English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Innowacyjni przedsiębiorcy mają szansę na zdobycie dużych grantów

05-07-2012

W poniedziałek 9 lipca Komisja Europejska ogłosi największy i ostatni już konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po ponad 8 mld euro. – Zwiększenie środków przeznaczanych na innowacje może wspomóc europejską gospodarkę, ale samo w sobie jest niewystarczające. Za tym muszą iść inne działania unijnych urzędników – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Pracodawcy RP przypominają, że na zastrzyk unijnych pieniędzy mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania nowych usług, produktów lub rozwiązań organizacyjnych w zakresie m.in. efektywności energetycznej, odporności mikrobiologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania surowców. Założenie jest jedno – muszą się one przyczynić do postępu technologicznego i rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

 

Przeznaczenie tak dużej kwoty na rozwój innowacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. – Finansowanie to jednak nie wszystko – mówią eksperci Pracodawców RP. – Mimo bardzo dużych nakładów Unia Europejska nadal jest w tyle za USA, Japonią czy państwami BRIC – światowymi liderami w dziedzinie innowacyjności – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem ekspertów, jedną z głównych przyczyn nie jest bynajmniej brak pomysłów, lecz problem z przeniesieniem ich na płaszczyznę gospodarczą – po to, by stały się one podstawą dochodowego biznesu. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców z państw, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W przeciwieństwie do środowisk biznesu w krajach tzw. starej Unii Europejskiej – nie postrzegają oni innowacyjności jako głównego czynnika determinującego ich pozycję konkurencyjną na rynku. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że konieczne jest zmniejszenie tej dysproporcji.

 

– Poza zachętami finansowymi ważne jest stworzenie skoordynowanej, znajdującej się w jednym miejscu europejskiej bazy badawczo-innowacyjnej, co przyczyni się do optymalizacji inwestycji oraz zapewnienia ciągłości finansowania technologii na poszczególnych etapach rozwoju – twierdzą eksperci Pracodawców RP i podkreślają, że 8 mld euro to dopiero początek przyszłej proinnowacyjnej polityki Unii Europejskiej. Nowy program finansowania badań i innowacji na lata 2014–2020 „Horizon 2020” ma mieć fundusz w wysokości 80 mld euro, czyli prawie połowę więcej niż w poprzednim budżecie unijnym. Jednym z zamysłów jego twórców jest połączenie finansowania badań i innowacji w jednym programie. Uproszczone zasady mają ułatwić pozyskiwanie funduszy i zachęcić państwa do zwiększonej aktywności w zakresie promocji postaw proinnowacyjnych.


– Europa, ze swoimi licznymi instytucjami naukowo-badawczymi, wykształconym społeczeństwem i rosnącą aktywnością podmiotów gospodarczych, ma niebagatelny potencjał rozwoju. Raz jeszcze trzeba jednak uzmysłowić sobie fakt, że przy tak dużej dynamice zmian, jakie dokonują się we współczesnym świecie i gospodarce, sam potencjał nie zagwarantuje Europie sukcesu – podsumowują eksperci Pracodawców RP.