English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

To sądy, a nie inspektorzy pracy, powinny ustalać istnienie stosunku pracy

13-07-2012

Pracodawcy RP kategorycznie sprzeciwiają się przyznaniu inspektorom pracy uprawnień do wydawania nakazów zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Zdaniem ekspertów organizacji, propozycje grupy posłów PiS są całkowicie nieprzemyślane, sprzeczne z Konstytucją i powinny zostać odrzucone.

 

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Mimo negatywnej opinii Sądu Najwyższego i Głównego Inspektora Pracy projekt będzie dalej procedowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej.


Autorzy nowelizacji uzasadniają proponowane zmiany niską efektywnością powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. – Nie analizują jednak rzeczywistych przyczyn tego stanu rzeczy. Warto pamiętać, że nierzadko sądy uznają, że zgodnie z wolą stron dana umowa jest jednak umową cywilnoprawną – mówią eksperci Pracodawców RP. – Wydaje się, że posłowie zapomnieli, iż takie kontrakty są naturalnym i dopuszczalnym przez prawo elementem obrotu gospodarczego – dodają eksperci.


W ocenie Pracodawców RP obowiązująca regulacja, zgodnie z którą inspektor ma prawo wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, jest prawidłowym i wystarczającym rozwiązaniem, odpowiednio zabezpieczającym interesy pracowników. Z jednej strony daje ona pracownikowi możliwości – poprzez organy inspekcji pracy – obrony swoich praw, a z drugiej ostateczne rozstrzygnięcie pozostawia niezależnym i profesjonalnym sądom pracy.


W konsekwencji zaproponowanej przez posłów modyfikacji prawa stosunek pracy byłby ustalany w drodze nakazu, czyli poprzez decyzję administracyjną. Zatem ostateczne rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej charakteru łączącego strony stosunku prawnego przyznano by sądom administracyjnym, co można by uznać za nadmierną interwencję organów administracji państwowej w stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami.


Zdaniem Pracodawców RP obiektywną ocenę stosunku prawnego może zapewnić jedynie niezależny sąd powszechny – sąd pracy. W naszym porządku prawnym tylko sądy mogą skutecznie i sprawiedliwie rozstrzygać spory prawne obywateli. Proponowana nowelizacja jest więc sprzeczna z Konstytucją RP, zgodnie z którą wyłącznie sądy i trybunały są powołane do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa. Ponadto projektowane przepisy naruszają określoną w prawie właściwość rzeczową sądów powszechnych. Uwagi Pracodawców RP w tym zakresie podziela również Sąd Najwyższy, który rekomenduje odrzucenie projektu.


– Dostrzegamy patologie i nadużycia związane z umowami terminowymi i dlatego deklarujemy gotowość do rozmów na ten temat. Ale rzucanie nieprzemyślanych, niezgodnych z Konstytucją rozwiązań pod hasłem walki z zatrudnieniem terminowym z pewnością nie poprawi aktualnej sytuacji osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Problemem umów terminowych ma zająć się Zespół Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Zadaniem partnerów społecznych będzie wypracowanie wspólnych, akceptowalnych dla wszystkich stron propozycji.