English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Partnerzy społeczni powinni zająć się problemem absencji chorobowych

07-08-2012

Zdaniem Pracodawców RP partnerzy społeczni powinni wspólnie wypracować rozwiązania, które ograniczą skalę zjawiska, jakim jest nadużywanie przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich.

 

Z danych firmy Work Service wynika, że w 2011 r. absencje chorobowe kosztowały polskie firmy i ZUS ponad 18 mld zł. Koszty zwolnień lekarskich w przeważającej części pokrywają pracodawcy. Szacuje się, że tylko niecałe 2% wszystkich zwolnień chorobowych przekracza 33 dni, za które wynagrodzenie płaci ZUS. – Tymczasem wydatki te mogłyby zostać przeznaczone na rozwój, inwestycje oraz podwyżki dla pracowników – mówią eksperci Pracodawców RP i przypominają, że tylko w ubiegłym roku pracownicy spędzili na zwolnieniach prawie 140 mln dni. – Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZUS okazało się, że co 10. zwolnienie było nienależne. Zakład wstrzymał bądź obniżył wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę w wysokości blisko 150 mln zł – przypominają Pracodawcy RP.

 

Aby zmniejszyć koszty związane z absencjami chorobowymi pracowników oraz ograniczyć patologię fikcyjnych zwolnień, Pracodawcy RP postulują skrócenie czasu pobierania wynagrodzenia za okres choroby z 33 do 14 dni. – W naszej ocenie mniejsze obciążenia po stronie pracodawców mogą stanowić zachętę do tworzenia miejsc pracy. Należy także podkreślić, że proponowane rozwiązanie funkcjonuje już w odniesieniu do pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia. Warto zatem objąć tymi przepisami wszystkich pracujących – proponują.

 

Inicjatywa skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pojawiła się już kilka lat temu w ramach prac nad nowelizacją Kodeksu pracy przygotowaną przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. – Przewidziano wówczas regulację, zgodnie z którą pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób byłby zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy za okres trwający łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei mniejsi pracodawcy wypłacaliby wynagrodzenie za okres do 7 dni – przypominają eksperci. Takiego rodzaju uprzywilejowanie w odniesieniu do małych pracodawców miało ułatwić im funkcjonowanie na rynku – zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i mniejszej liczby zamówień.

 

W ocenie Pracodawców RP konieczne jest też zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu przeprowadzanych przez ZUS kontroli, ponieważ w przypadku przedsiębiorców takie uprawnienia są często zapisem tylko „na papierze”. Zasadne jest więc wyposażenie pracodawców w większe możliwości kontrolne, a także przyznanie takiego prawa mniejszym pracodawcom. Warto dodać, że w niektórych krajach (np. w Niemczech) pracodawca kieruje pracownika na badanie kontrolne do wskazanego przez siebie lekarza.


– Naszym zdaniem należy się również przyjrzeć absencjom chorobowym w służbach mundurowych. Tylko w policji każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich nie stawia się na służbę 6 tys. ze 100 tys. funkcjonariuszy. Mundurowi na zwolnieniu chorobowym otrzymują 100% pensji oraz wszelkie nagrody i dodatki. Projekt przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który ma doprowadzić do ograniczenia zasiłku do 80% wynagrodzenia oraz wprowadzić kontrole ZUS, może skutecznie ukrócić naganne praktyki w tym zakresie –
podkreślają eksperci organizacji.