English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Poziom inflacji zwiększa oczekiwania co do obniżki stóp procentowych

14-08-2012

W opinii Pracodawców RP po wtorkowych danych GUS dotyczących inflacji maleją przesłanki do utrzymywania przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na obecnym poziomie.

 

Według ekspertów Pracodawców RP niższy od oczekiwanego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych rok do roku, wynoszący w lipcu 4%, a także ujemna wartość tego wskaźnika w ujęciu miesięcznym, wynosząca dla lipca 0,5%, wskazują na coraz silniejsze sygnały potwierdzające spowolnienie gospodarcze. W kolejnych kwartałach spowolnienie może narastać, co związane jest także z zakończeniem fali wydatków inwestycyjnych związanych z Euro oraz pogarszającą się koniunkturą eksportową, na co wpływ mają umocnienie złotego i problemy gospodarcze krajów strefy euro.

 

Wprawdzie ze względów sezonowych w lipcu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich latach zazwyczaj był ujemny, jednak spadek o 0,5% okazuje się wyższy niż w poprzednich latach. Informacja ta – w kontekście wartości tego wskaźnika dla czerwca na poziomie 0,1% – wskazuje na wyhamowanie presji inflacyjnej. W tej sytuacji maleją przesłanki do utrzymywania przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na obecnym poziomie. A przypomnijmy, że obawa o wzrost inflacji była właśnie jedną z przyczyn ostatniej, majowej podwyżki stóp przez RPP. Zdaniem Pracodawców RP w obecnej sytuacji coraz ważniejsze jest jednak poszukiwanie odpowiedniej równowagi pomiędzy walką z inflacją a stwarzaniem warunków dla wzrostu gospodarczego. Dane dotyczące inflacji konsumenckiej powinny zostać uznane przez RPP za istotny czynnik wpływający na sposób kształtowania tej równowagi.