English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP przeciwni ośmiotygodniowym urlopom ojcowskim

26-09-2012

Dziś (tj. w środę) w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów Ruchu Palikota projektu, zakładającego wydłużenie wymiaru urlopów ojcowskich z obecnych 2 do 8 tygodni. – Apelujemy o rozwagę przy tworzeniu uprawnień rodzicielskich – mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.


– Wprowadzenie w życie tego pomysłu spowoduje zwiększenie wydatków po stronie ZUS. Zresztą w polskich warunkach może to być nieskuteczny instrument polityki prorodzinnej – mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. – W pełni popieramy działania wspierające politykę prorodzinną, pod warunkiem że są przemyślane i dają gwarancję skuteczności, a w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie na rynek pracy – mówi Żukowska. – Niestety, przygotowane przez posłów rozwiązania budzą pod tym względem wątpliwości. Wydaje się również, że w okresie powszechnego „zaciskania pasa” konieczne jest bardzo racjonalne wydatkowanie pieniędzy publicznych – dodaje ekspert Pracodawców RP.

 

Poselski projekt przewiduje, że (podobnie jak w obecnym stanie prawnym) pracodawca nie mógłby odmówić udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego. – Może to stanowić barierę w korzystaniu z tego uprawnienia. Wówczas pracodawca będzie musiał się liczyć z nieobecnością pracownika nawet przez dwa miesiące, co jest sporym problemem zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dlatego czterokrotne wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego może wręcz negatywnie wpłynąć na zainteresowanie tym instrumentem – komentuje pomysł Ruchu Palikota Wioletta Żukowska.

 

Faktem jest, że niewielu uprawnionych ojców korzysta z dodatkowego urlopu (z wyliczeń ZUS wynika, że w 2010 r. było to ok. 6%, a w I kw. 2012 r. – 7%). Widać jednak tendencję zwyżkową, można mieć zatem nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem urlopy ojcowskie będą coraz bardziej popularne. Daleko nam jeszcze do państw skandynawskich, gdzie ok. 80% pracowników-ojców decyduje się na taki urlop. Trzeba jednak pamiętać, że urlop ojcowski funkcjonuje tam o wiele dłużej niż w Polsce, gdzie został wprowadzony dopiero w 2010 r.


– W naszej ocenie ważniejsze od urlopów macierzyńskich czy ojcowskich, które czasowo wyłączają pracowników z życia zawodowego i nierzadko powodują dezaktualizację ich kompetencji, są żłobki. Niestety, w naszym kraju wciąż ich brakuje – mówi Żukowska. W Polsce odsetek dzieci do lat 3 korzystających ze żłobków lub innych form opieki instytucjonalnej wynosi 8,6% i jest jednym z najniższych w Europie. – Dlatego też należy dążyć do rozbudowania infrastruktury wsparcia rodziny oraz wprowadzenia regulacji ułatwiających zakładanie żłobków, w szczególności tych przyzakładowych. Tego rodzaju formy faktycznie umożliwiają łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi oraz mogą pozytywnie wpłynąć na poziom dzietności społeczeństwa – kończy Żukowska.