English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deregulacja zaczyna się od legislacji

18-10-2012

Zdaniem Pracodawców RP kolejne pakiety deregulacyjne przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki oraz rozpoczęcie prac dereglamentacyjnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości to minimum tego, co należy robić w kierunku uproszczenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Pracodawcy RP podkreślają także, że nie można zapominać o koniecznych zmianach procesu stanowienia prawa.

 

Podczas konferencji Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość, zorganizowanej przez resort sprawiedliwości, zidentyfikowano trzy kluczowe kwestie, mające na celu uproszczenie działalności gospodarczej: przejrzystość procesu legislacyjnego, począwszy od założeń aktów prawnych; konsultacje społeczne i udział interesariuszy w stanowieniu prawa oraz rzetelność i metodologia oceny skutków regulacji ex ante i ex post.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od dawna zwracają uwagę na konieczność kompleksowej reformy procesu stanowienia prawa. Głównymi postulatami organizacji są:

  1. Wzmocnienie roli konsultacji społecznych, przestrzeganie terminów dotyczących czasu ich trwania oraz konstruktywne podejście instytucji publicznych do przedstawionych uwag;
  2. Zwiększenie transparentności procesu stanowienia prawa, poprzez m.in.: zapewnienie udziału czynnika społecznego (interesariuszy) na każdym etapie tworzenia przepisów oraz publikację wszystkich nadesłanych stanowisk i odpowiedzi przygotowanych przez instytucje publiczne;
  3. Pdniesienie rangi oceny skutków regulacji jako fundamentalnego elementu procesu legislacyjnego. To właśnie na tym etapie można eliminować zbędne, kosztowne lub szkodliwe propozycje legislacyjne.

 

Pracodawcy RP popierają elektronizację procesu legislacyjnego zarówno na poziomie rządowym – czego realizację zapowiada Rządowe Centrum Legislacji – jak i społecznym. Warto wspomnieć w tym miejscu o pilotażowym programie Ministerstwa Gospodarki „Konsultacje Online”. – Powinniśmy zmierzać w kierunku Unii Europejskiej, w której za pośrednictwem formularza na stronie internetowej każdy może zgłosić uwagi do projektowanych aktów prawnych – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko. W jego opinii zmiana podejścia do tworzenia prawa pozwoliłaby uniknąć tytanicznego wysiłku potrzebnego do późniejszej deregulacji oraz porządkowania przepisów. Złe prawo po prostu by nie powstało.