English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Czy państwowa spółka to rzeczywiście najlepsze narzędzie do poprawy innowacyjności

23-10-2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zapowiedziała powołanie państwowego funduszu venture capital. Spółka Innowacje Polskie miałaby wspierać przełomowe, ale także ryzykowne wynalazki. Pracodawcy RP oczekują bardziej szczegółowych informacji na temat tego projektu.

 

– Wsparcie finansowe państwa w obszarze innowacji jest niezbędne. Powstaje jednak pytanie, czy powinno się to odbywać akurat za pośrednictwem państwowej spółki – komentują eksperci Pracodawców RP pomysł Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Uważa ona, że lekarstwem w takiej sytuacji będzie utworzenie państwowej spółki, która wesprze finansowo prywatne firmy. To eksperci państwowego funduszu będą decydować o tym, komu przyznać dotację. – W naszej ocenie podział pieniędzy musi odbywać się przy bezpośrednim zaangażowaniu świata nauki i biznesu. Udział państwa powinien polegać przede wszystkim na pilnowaniu transparentności podziału pieniędzy – mówią eksperci Pracodawców RP.


Do tej pory Polska wydała na innowacje 32 mld zł (głównie ze środków europejskich). Czy są to dobrze ulokowane pieniądze? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bowiem efekty tych inwestycji poznamy za 2–3 lata. Przy tak ogromnym finansowaniu i presji czasu (perspektywa finansowa UE na lata 2007–2013) część środków skierowano także na mało innowacyjne projekty.


Zdaniem Pracodawców RP państwo powinno wspierać innowacyjność głównie poprzez ulgi podatkowe. – Istotną rolę w procesie zwiększania innowacyjności gospodarki odgrywają uczelnie wyższe. Powinny one być centralnymi punktami swoich regionów, w których spotykałyby się potrzeby biznesu, lokalnej społeczności i nauki. Uczelnie są źródłem trzech istotnych produktów: wykształconych absolwentów przygotowanych do podjęcia pracy, zaawansowanej wiedzy oraz – poprzez badania naukowe – także komercyjnych pomysłów – przypominają eksperci Pracodawców RP. Ich zdaniem niezbędna jest specjalizacja w wybranych obszarach, np. naukach ścisłych, która będzie zależna od funkcjonowania w regionie odpowiednich ośrodków przemysłowych, usługowych czy centrów kulturalnych.


Pracodawcy RP popierają kontynuowanie inwestycji w infrastrukturę naukową (laboratoria, sprzęt do badań itd.). – Wiele zależy także od zmian prawnych i mentalnościowych. Ułatwienia wymaga współpraca biznesu z nauką. Istotą podejścia innowacyjnego jest niestandardowe myślenie, o które trudno, jeśli chce się dostosować do administracyjnych wymogów programów finansujących innowacje – podsumowują eksperci Pracodawców RP.