English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Urzędy pracy potrzebują natychmiastowej reformy

29-10-2012

Spośród ogółu ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy aż jedna czwarta pozostaje niewykorzystana dłużej niż miesiąc. – Może to świadczyć o wadliwym funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy i nieefektywnym wykorzystywaniu środków z Funduszu Pracy – oceniają Pracodawcy RP.

 

Pracodawcy RP zwracają uwagę na fakt, że w urzędach pracy brakuje doradztwa zawodowego z prawdziwego zdarzenia. – Bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze wdrożenie zapowiadanej przez resort pracy reformy systemu pośrednictwa pracy, która uwzględniałaby uwagi partnerów społecznych – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Niejednokrotnie kosztowne kursy czy szkolenia, na jakie kierowani są bezrobotni, okazują się niedopasowane do posiadanych przez nich umiejętności i predyspozycji osobowościowych, jak również nie odpowiadają potrzebom rynku pracy. Znaczne kwoty są marnotrawione, a efektywność działań aktywizujących bezrobotnych pozostawia wiele do życzenia.

 

Oferty dokształcania powinny być dopasowane do potrzeb lokalnego rynku, a urzędy pracy powinny przejawiać większą inicjatywę poprzez angażowanie się we współpracę z przedsiębiorcami i uniwersytetami oraz dbanie o wzajemną wymianę ofert. Chodzi bowiem o to, by nie zaniedbywać szansy, kiedy okazuje się, że w pobliskim powiecie znajduje się osoba o kompetencjach idealnie dostosowanych do potrzeb pracodawcy mającego lokalizację w niedalekim sąsiedztwie. W opinii Pracodawców RP najlepszym rozwiązaniem w zakresie działań na rzecz skutecznej walki z bezrobociem jest – zamiast rywalizacji – współpraca pomiędzy różnymi instytucjami, przy czym nie bez znaczenia pozostaje także aktywne wsparcie ze strony ustawodawcy.

 

Pracodawcy RP przypominają, że w 2011 roku wypłacono w Polsce 3,2 mld zł zasiłków dla bezrobotnych. Kwota ta nie obejmuje utraconych korzyści budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne, pomocy społecznej, kursów, szkoleń czy programów aktywizacji zawodowej. Prawo do pobierania zasiłku przysługiwało jedynie 16 proc. zarejestrowanych w urzędach pracy. Co do zasady uprawnienie to kończy się z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia jego pobierania. Podstawowa wysokość zasiłku wynosi obecnie 794,20 zł przez pierwsze 3 miesiące, a 623,60 zł – przez pozostałe miesiące przysługiwania prawa do zasiłku.