English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Świadczenia na rehabilitację powinny być zwolnione z oskładkowania

30-11-2012

Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by pomoc socjalna na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą była zwolniona ze składek na ZUS w przypadku wszystkich zakładów pracy posiadających prawo do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). – To dobry pomysł. Miejmy nadzieję, że zostanie szybko wprowadzony w życie – mówi ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

 

Deklaracje MPiPS są odpowiedzią na apele m.in. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Organizacja ta wskazała na problem dotyczący jednego z obowiązujących dziś przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niego, że nieoskładkowane są m.in. pieniądze wypłacane pracownikom w zakładach pracy chronionej (ZPChr) i zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, które pochodzą z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków z tych funduszy.

 

Mając na uwadze wydane przez ZUS oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych interpretacje tego przepisu, należy uznać, że obowiązujące prawo jest niekorzystne zarówno dla pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i dla samych niepełnosprawnych pracowników. Pracodawca, który korzysta z ZFRON, ale nie posiada statusu ZPChr ani ZAZ, ma obowiązek odprowadzania składek na ZUS od świadczeń wydawanych na rehabilitację zawodową, społeczną lub leczenie osób niepełnosprawnych, a pochodzących z ZFRON lub zakładowego funduszu aktywności. Jednocześnie nie ma możliwości sfinansowania tych składek z ZFRON – na to trzeba przeznaczyć środki obrotowe.

 

– Zwiększenie tych kosztów może doprowadzić do sytuacji, w której wiele firm zacznie ograniczać udzielanie indywidualnej pomocy socjalnej – ostrzega ekspert Pracodawców RP, Monika Zaręba. Podkreśla także, że obecne przepisy stawiają wielu niepełnosprawnych pracowników w niekorzystnej sytuacji. W jej opinii pracodawcy, którzy dotychczas zapewniali zatrudnienie minimum 15 niepełnosprawnym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągali wskaźnik ich zatrudnienia w wysokości 25%, lecz zostali obciążeni dodatkowymi kosztami w związku z udzielaniem pomocy przeznaczanej na rehabilitację tych pracowników, nie tylko nie będą tworzyli nowych miejsc pracy, lecz także mogą wręcz zacząć odchodzić od obecnego poziomu ich zatrudnienia. – Byłaby to bardzo zła sytuacja, bowiem w Polsce i tak wskaźnik ten jest bardzo niski – kształtuje się na poziomie ok. 14,9% – przypomina Monika Zaręba. Co więcej – jeśli taki pracodawca do końca bieżącego roku nie wykorzysta środków z ZFRON z 2011 r., to zgodnie z przepisami będzie musiał je zwrócić na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

– Z uwagi na wszystkie te problemy i wątpliwości bardzo cieszy nas szybka reakcja Ministerstwa na apele organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych – podsumowuje ekspert Pracodawców RP.