English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości szansą na spójną interpretację procedur upadłościowych w UE

04-12-2012

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 listopada br., dotyczący m.in. koordynacji postępowań upadłościowych, może zaowocować spójną interpretacją obecnych przepisów w tym zakresie.


Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że brakuje dziś spójnej regulacji kształtującej procesy upadłościowe na szczeblu unijnym. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości może być w tej kwestii wskazówką do interpretowania odpowiednich przepisów. Dotychczasowe rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego z 2000 r. nie gwarantuje wystarczających ram prawnych dla procedur upadłościowych wobec przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną działalność w Unii Europejskiej.


Pracodawcy RP informowali o konieczności zmiany obowiązujących przepisów już w chwili rozpoczęcia konsultacji społecznych na temat przyszłości europejskiego postępowania upadłościowego, które trwały do 21 czerwca 2012 r. – Zmiana rozporządzenia dotyczącego postępowania upadłościowego wynika z potrzeby dostosowania go do dynamicznych zmian zachodzących na rynku, ujednolicenia legislacji poszczególnych krajów w tym zakresie oraz dużej częstotliwości zmian w krajowych przepisach, co utrudnia realizację transgranicznych postępowań upadłościowych – podkreślają eksperci Pracodawców RP.


Znaczenie spójnej europejskiej procedury upadłościowej jest istotne z punktu widzenia sprawnego i skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Stanowi uzupełnienie swobód, których realizację przewidują traktatowe ramy prawne. Bardziej zharmonizowana procedura upadłościowa w Unii Europejskiej zapewniłaby ponadto bezpieczeństwo, zwiększyłaby ochronę wierzycieli i doprowadziłaby do ich równego traktowania. Zminimalizowałaby także brak pewności prawnej wśród zarządców, co umożliwiłoby skuteczne zarządzanie masą upadłościową.