English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Problemy z interpretacją nowego przepisu prawa zamówień publicznych

09-01-2013

20 lutego wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z jej elementów jest przepis, który stanowi o tym, że zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Zdaniem Pracodawców RP przepis ten sformułowano zbyt ogólnie.

 

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Jednak Pracodawcy RP zwracają uwagę na fakt, iż będą duże problemy z interpretacją przepisu mówiącego o rzetelności wykonawcy – jak bowiem ocenić obiektywnie, czy dany podmiot spełnia wskazane przesłanki w odpowiednim stopniu? Trudno wyobrazić sobie także to, aby wykonawcy chętnie przekazywali zamawiającym niekorzystne dla siebie informacje, np. te dokumentujące niepowodzenia. – Nowy przepis daje zamawiającym zbyt szeroko zakrojone uprawnienie do orzekania o ogólnej zdolności przedsiębiorcy do wykonania powierzonego mu zadania – komentują eksperci Pracodawców RP. Dlatego zmianę tę należy ocenić negatywnie, ponieważ budzi ona problemy interpretacyjne, a co za tym idzie – zwiększa się też ryzyko po stronie zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

 

Pracodawcy RP podkreślają jednocześnie, że kolejne zmiany regulacji wpisują się w tendencję do zaburzania równowagi w stosunkach między zamawiającymi a wykonawcami na korzyść tych pierwszych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wadliwie funkcjonujący system zamówień publicznych.

 

O problemie z interpretacją przepisów nowelizacji napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.