English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wolność gospodarcza w Polsce jest ciągle zbyt mała

10-01-2013

W opinii Pracodawców RP awans o siedem pozycji w rankingu wolności gospodarczej fundacji Heritage i „Wall Street Journal” to dla Polski powód do zadowolenia. Niestety nie zmienia to faktu, że nadal zajmujemy odległe (57.) miejsce, a jego poprawa następuje dość powoli.


Ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko podkreśla, że Indeks Wolności Gospodarczej ocenia tak naprawdę jakość funkcjonowania administracji oraz otoczenia prawno-regulacyjnego. Dlatego czołowe miejsca zajmują kraje, których rządy są mocno obecne w gospodarce (jak Singapur), ale posiadają sprawną kadrę urzędniczą. Na tym tle nie może dziwić, że wyprzedzamy m.in. Francję (62. miejsce) czy Włochy (83.), czyli państwa powszechnie znane z rozbudowanej i nieefektywnej biurokracji.


Pracodawcy RP zwracają uwagę na główne zastrzeżenie autorów rankingu, dotyczące konieczności dokonania konsolidacji fiskalnej oraz ograniczenia deficytu budżetowego i długu publicznego. – Nasza organizacja od lat postuluje, aby dokonać audytu wydatkowej strony budżetu (głównie tzw. wydatków sztywnych) i zastanowić się, czy w racjonalny sposób wydajemy pieniądze podatników. Rząd nie jest jednak chętny do prawdziwej reformy finansów publicznych, tylko ratuje się podwyżkami podatków – jak wzrost stawki VAT – czy parapodatków, np. zwiększeniem składki rentowej po stronie pracodawcy – przypomina Piotr Wołejko.


W jego opinii na istotną poprawę pozycji Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej wpłynęłaby deregulacja. Mimo trzech ustaw deregulacyjnych, które już zostały uchwalone, w ostatnich latach liczba barier oraz obowiązków po stronie obywateli i przedsiębiorców nie maleje. Równocześnie zwiększa się poziom zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, czyli nieproduktywnym sektorze gospodarki, którego utrzymanie kosztuje coraz więcej. – Jest oczywiste, że szeroko zakrojona deregulacja wiązałaby się z redukcją zatrudnienia w administracji, ponieważ wiele stanowisk byłoby zbędnych – mówi Wołejko.


Zdaniem eksperta Pracodawców RP zmiany powinny dotyczyć również prawa podatkowego oraz funkcjonowania organów podatkowych. – Przedsiębiorcy poświęcają stanowczo zbyt dużo czasu na formalności związane z płaceniem podatków. Przepisy bywają nieostre i niespójne, co sprawia, że występuje zjawisko uznaniowości organów skarbowych. Te ostatnie także nie działają zbyt sprawnie – zwlekają z wydawaniem decyzji bądź podejmują decyzje sprzeczne ze stanem prawnym i faktycznym; decyzje, które nierzadko decydują o „być albo nie być” przedsiębiorcy. Mimo licznych błędów odpowiedzialni za nie urzędnicy pozostają praktycznie bezkarni – podkreśla Wołejko.


Ekspert Pracodawców RP docenia poprawę sytuacji i awans Polski w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów. – Postęp powinien być jednak zdecydowanie szybszy. Można by to osiągnąć, gdyby chociaż część postulatów organizacji pracodawców została zrealizowana – mówi Wołejko.