English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Partnerzy społeczni poparli kierunek działań MPiPS

05-02-2013

Zdaniem Pracodawców RP inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mająca pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu zatrudnienia, zasługuje na poparcie.

 

– Ważne jest to, by proponowane rozwiązania szybko weszły w życie. Zbyt długi czas procedowania nad ustawą może bowiem spowodować, że okaże się ona spóźniona – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Przypominają też, że na łączonym posiedzeniu Zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych, któremu przewodniczył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, przyjęto wspólne stanowisko wobec projektu tzw. II ustawy antykryzysowej. Partnerzy społeczni poparli zaproponowany przez stronę rządową kierunek działań na rzecz ochrony miejsc pracy, podkreślając jednocześnie konieczność przyjęcia szybkiej ścieżki legislacyjnej w celu uchwalenia ustawy.

 

Celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. II ustawy antykryzysowej), jest wprowadzenie elementów wspierających zatrudnienie poprzez bezpośrednią pomoc finansową z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Projekt przewiduje jedynie dwa instrumenty pomocowe: przestój ekonomiczny oraz możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy. Oba rozwiązania zakładają dopłaty do wynagrodzeń pracowników w kwocie 794,20 zł. Ponadto pracodawcy będą mogli korzystać z dofinansowania na spłatę zaległości względem ZUS, Funduszu Pracy oraz FGŚP.

 

Przedsiębiorca, aby skorzystać z pomocy, będzie musiał w ciągu sześciu kolejnych miesięcy zanotować spadek obrotów na poziomie 20%. Przy poprzedniej ustawie antykryzysowej wymóg ten został obniżony z 25% do 15%, ponieważ dla wielu firm okazał się zbyt wygórowany. Na ten fakt wskazywali podczas dyskusji nad projektem ustawy przedstawiciele zarówno organizacji pracodawców, jak i związków zawodowych.