English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Proponowane zmiany w szkolnictwie wyższym wymagają dalszych dyskusji

11-02-2013

Pracodawcy RP od lat podkreślają, że niedopasowanie wykształcenia absolwentów do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz ich niska wiedza praktyczna prowadzą do strukturalnego bezrobocia. – Dlatego z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z projektem założeń do projektu zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który jednak wymaga dalszych dyskusji – mówią eksperci organizacji.

 

W czwartek 7 lutego Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła projekt założeń zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednym z nich jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty uczelni do potrzeb przedsiębiorców. Problem ten nabiera większego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki poziom bezrobocia wśród młodych osób w Europie. Już 2,5 roku temu Pracodawcy RP przeprowadzili wśród swoich członków badanie, które potwierdziło mijanie się popytu i podaży na rynku pracy.

 

Istotne zwiększenie liczby kierunków o profilu praktycznym ma zagwarantować rozdzielenie prawa do prowadzenia kierunków o profilu ogólnym od prawa do nadawania tytułu doktora przez uczelnie.  – To dobry pomysł. Niezbędne jest upraktycznienie" kierunków studiów i upowszechnienie praktyk wśród studentów – twierdzą eksperci Pracodawców RP.

 

W opinii ekspertów pomysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego daje realną szansę na zmniejszenie liczby osób kształcących się na  kierunkach,  po których najwięcej absolwentów pozostaje bez pracy. Pracodawcy RP uważają jednak, że przyjęcie kryterium posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora jest nietrafione. – Nie powinno się ograniczać prawa do kształcenia na kierunkach ogólnych od spełnienia wymogów czysto formalnych. Kluczem do podejmowania takich decyzji powinny być kryteria pozwalające ocenić możliwość danej uczelni do oferowania dobrych studiów ogólnoakademickich – twierdzą eksperci organizacji. Podkreślają, że wprowadzenie tego pomysłu będzie oznaczało konieczność likwidacji wielu kierunków na uczelniach, które nie mają prawa do nadawania tytułu doktora. – Trudno sobie bowiem wyobrazić „upraktycznienie” niektórych kierunków studiów. Mamy więc nadzieję na dalszą dyskusję i weryfikację założeń, co przyniesie korzyści przede wszystkim studentom – mówią eksperci Pracodawców RP.