English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Przygotowując się do wejścia do strefy euro, musimy zwiększać konkurencyjność gospodarki

11-03-2013

W Ministerstwie Finansów odbyła się debata na temat perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro. W dyskusji wzięli udział m.in. Wicepremierzy Jacek Rostowski oraz Janusz Piechociński, Prezes NBP Marek Belka i czołowi polscy ekonomiści. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Wiceprezydent Piotr Kamiński.

 

Pracodawcy RP z uznaniem przyjęli rządową inicjatywę i zaproszenie do debaty publicznej, dotyczącej określenia terminu pełnego przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

 

Zdaniem ekspertów organizacji, rząd powinien przeprowadzić szczegółową analizę skutków przyjęcia euro dla polskich przedsiębiorstw – z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i ograniczeń, jakie będą temu towarzyszyć, a także umożliwić pracodawcom i przedsiębiorcom udział w tym procesie. Konieczne jest również ustalenie krajowych kryteriów gotowości do wprowadzenia euro, które będą swoistym konsensusem i podstawą konkretnych działań. Kryteria takie pozwoliłyby przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne polskich finansów publicznych i procesów budowania wartości w polskiej gospodarce.

 

– Ważne jest to, aby dążenie do zgodności z warunkami konwergencji pogodzone zostało z tworzeniem optymalnych warunków do wzrostu gospodarczego i budowy konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki – uważa Piotr Kamiński. Jego zdaniem obecne problemy niektórych państw członkowskich strefy euro wyraźnie pokazują, że zbyt duże różnice gospodarcze pomiędzy poszczególnymi krajami zwiększają ryzyko wystąpienia tzw. asymetrycznych szoków koniunkturalnych. Uderzają one zwłaszcza w gospodarki słabsze. – Dlatego, poza wypełnieniem nominalnych kryteriów wejścia do strefy euro, bardzo istotna będzie zdolność Polski do wprowadzenia zmian strukturalnych w obszarze finansów publicznych, transferów socjalnych czy aktywności zawodowej społeczeństwa – dodaje Kamiński. Należy także zwiększać stopę oszczędności krajowych, szczególnie w zakresie oszczędności długoterminowych – np. poprzez uproszczenie i promocję dobrowolnych form oszczędzania, w tym pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Równolegle musimy  rozwijać mechanizmy umożliwiające wykorzystanie tych kapitałów przez gospodarkę. Skrajnie niekorzystna byłaby dla nas sytuacja, w której przyjęcie euro skutkowałoby obniżeniem konkurencyjności kosztowej polskich przedsiębiorstw, w momencie gdy nie będziemy wystarczająco przygotowani na to, aby odnosić korzyści z unii walutowej. Dlatego ustalenie optymalnego terminu przyjęcia euro powinno być uzależnione od skuteczności prowadzonej przez rząd polityki, umożliwiającej uzyskanie korzyści z pełnego udziału w UGW.

 

– Niezbędne wydaje się określenie tego, czy nadrzędnym celem jest szybkie wypełnienie kryteriów z Maastricht, czy też w pierwszym rzędzie Polska powinna stworzyć własne, bardzo starannie określone i podlegające ścisłemu monitorowaniu kryteria i cele, w które wpisywać się będzie nasza droga do przyjęcia euro – uważa Wiceprezydent Kamiński. – Mając to wszystko na uwadze, trzeba jednak pamiętać o tym, że obecnie członkowie UGW dążą do przebudowy unii monetarnej. Nie wiadomo więc, jaki będzie ostateczny kształt, a także sposób działania takiej unii – dodaje Wiceprezydent Pracodawców RP.