English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Procedowanie zmiany w czasie pracy zgodne z oczekiwaniami Pracodawców RP

26-03-2013

Na posiedzeniu podkomisji stałej ds. nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego posłowie przegłosowali postulowane przez Pracodawców RP zmiany, dotyczące wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, doby pracowniczej i przerywanego czasu pracy.

 

– Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że podkomisja opowiedziała się za uelastycznieniem regulacji o czasie pracy – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Podczas posiedzenia podkomisji zadecydowano, że wiodący będzie projekt rządowy, a rozwiązania z projektu poselskiego mogą zostać do niego włączone. – Dokument przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej zawiera jedynie dwa rozwiązania – możliwość stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych oraz ruchomego czasu pracy – przypominają eksperci Pracodawców RP.

 

Z kolei projekt wniesiony przez posłów Platformy Obywatelskiej, będący próbą szerszej nowelizacji działu VI Kodeksu pracy, przewiduje 12-miesięczne okresy rozliczeniowe, obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych, możliwość wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy, zmianę definicji doby pracowniczej (byłaby ona stosowana do rozliczania okresów odpoczynku) oraz modyfikację trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy i rekompensowania pracy w dzień wolny.

 

Podczas posiedzenia wiele uwagi poświęcono 12-miesięcznym okresom rozliczeniowym. Strona związkowa twierdziła, że zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest zdania, że projektowana regulacja spełnia wymogi wskazane w dyrektywie. Takie stanowisko podzielają również prawnicy, którzy przekazali swoją opinię członkom podkomisji. Podkreślili w niej to, że ogólne określenie przesłanek umożliwiających stosowanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego jest w pełni uzasadnione, ze względu na konieczność uwzględnienia potrzeb i warunków funkcjonowania wszystkich branż czy zawodów. Zwrócili też uwagę na fakt, iż niemożność uelastycznienia organizacji czasu pracy demotywuje pracodawców do zawierania bezterminowych umów o pracę.

 

– Warto przypomnieć, że 12-miesięczne okresy rozliczeniowe są z powodzeniem stosowane nie tylko w krajach Europy Zachodniej – m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy Holandii – lecz także w Czechach, Rumunii czy na Słowacji, gdzie od stycznia tego roku można wprowadzać okresy rozliczeniowe wydłużone nawet do 30 miesięcy – mówią eksperci Pracodawców RP.

 

Na kolejnym posiedzeniu podkomisja zajmie się propozycją dotyczącą możliwości wprowadzenia wydłużonych okresów rozliczeniowych w drodze regulaminów pracy, a także kwestiami: nadgodzin, ruchomego czasu pracy oraz niepłatnych przerw w pracy udzielanych na wniosek pracownika.

 

Po przyjęciu sprawozdania przez podkomisję projekt ponownie trafi do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.