English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP popierają przyjęte rozwiązania dot. elastycznego czasu pracy

14-05-2013

Przegłosowane przez członków podkomisji ds. nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy wpisują się w postulaty zgłaszane przez Pracodawców RP.

 

Posłowie przyjęli rozwiązania rządowego projektu, uzupełnione poprawkami zgłoszonymi przez posła Adama Szejnfelda. Pracodawcy RP przypominają, że projekt rządowy zawiera jedynie dwa rozwiązania: 12-miesięczne okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy. Zgodnie z poprawką zaproponowaną przez posła Szejnfelda harmonogramy czasu pracy dla okresu rozliczeniowego będą sporządzane na okres obejmujący co najmniej miesiąc, a nie – jak chciała strona rządowa – dwa miesiące. – Gdyby weszła w życie pierwotna propozycja, w znacznym stopniu utrudniłaby ona korzystanie z wydłużonych okresów rozliczeniowych – mówią eksperci Pracodawców RP. – Zwracaliśmy uwagę na to, że tego rodzaju obowiązek będzie dla firm uciążliwy i zwiększy biurokrację. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy fakt rezygnacji z wcześniejszego brzmienia tego przepisu – dodają eksperci organizacji.

 

Druga poprawka zgłoszona przez posła Szejnfelda odnosi się do odpracowywania zwolnień od pracy na załatwienie spraw osobistych. Zgodnie z przyjętą propozycją pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o udzielenie wolnego w trakcie pracy. Natomiast jego odpracowanie nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. – To racjonalne i zasadne rozwiązanie. Ponadto uregulowanie tej kwestii w Kodeksie pracy pozwoli uniknąć zdarzających się obecnie w takich sytuacjach wątpliwości – komentują eksperci Pracodawców RP.

 

Podczas posiedzenia podkomisji zgłoszono również propozycję dotyczącą dopuszczalności pracy w niedziele i święta w firmach transgranicznych. – Ta kwestia jest problematyczna i ze względu na proces globalizacji wymaga unormowania w polskim prawie – mówią eksperci Pracodawców RP. Podobnego zdania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zapowiedziało podjęcie prac w tym zakresie. Ostatecznie jednak poprawka została wycofana, z uwagi na możliwość wykroczenia jej materii poza zakres projektu.

 

– Liczymy na to, że projekt szybko przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele problematycznych zagadnień dotyczących czasu pracy wymaga uregulowania. Jednak ze względu na spowolnienie gospodarcze i obecną sytuację na rynku pracy potrzebne są rozwiązania, które ułatwią utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Równocześnie deklarujemy gotowość do dalszych negocjacji na temat propozycji zmian w przepisach działu VI Kodeksu pracy – kończą eksperci organizacji.