English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Elastyczny czas pracy przyjęty przez Komisję Nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach

23-05-2013

Przegłosowane przez członków Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy realizują postulaty zgłaszane przez Pracodawców RP.

 

Przyjęty przez posłów projekt jest zgodny z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Adama Szejnfelda. Projekt ostatecznie reguluje kwestię 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy oraz odpracowywania zwolnień od pracy.

 

– Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej przegłosowano poprawkę odnoszącą się do sytuacji, w których pracodawca nie będzie miał obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy – podkreśla ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Dotyczyłoby to przypadków, kiedy takie harmonogramy wynikałyby z przepisów prawa pracy, umowy o pracę oraz pracy w systemie zadaniowym. – Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty związane z ograniczeniami obowiązków biurokratycznych po stronie pracodawców i wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu firm, w szczególności z sektora MŚP. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy tego rodzaju modyfikację przepisów – mówi Żukowska.

 

Kolejnym nowym rozwiązaniem w Kodeksie pracy będzie zaproponowana przez posła Szejnfelda regulacja, dotycząca odpracowywania zwolnień od pracy na załatwienie spraw osobistych. Zgodnie z przyjętą propozycją pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o udzielenie wolnego w trakcie pracy, a jego odpracowanie nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. – To racjonalne i zasadne rozwiązanie. Regulowanie tej kwestii w Kodeksie pracy pozwoli uniknąć zdarzających się obecnie w takich sytuacjach wątpliwości – komentuje ekspert Pracodawców RP.

 

Aktualnie projekt czeka na drugie czytanie w Sejmie. – Liczymy na to, że szybko przejdzie on całą ścieżkę legislacyjną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele problematycznych zagadnień dotyczących czasu pracy wymaga uregulowania, jednak ze względu na spowolnienie gospodarcze i obecną sytuację na rynku pracy potrzebne są rozwiązania, które ułatwią utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Równocześnie deklarujemy gotowość do dalszych negocjacji na temat propozycji zmian w przepisach działu VI Kodeksu pracy – kończą eksperci organizacji.

 

Przyjęty przez posłów projekt został wypracowany w ramach Podkomisji stałej ds. nowelizacji k.p. oraz k.p.a.