English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nasilająca się presja deflacyjna może skłonić RPP do dalszego cięcia stóp procentowych

13-06-2013

Zaskakujące dane na temat inflacji w maju, która wyniosła zaledwie 0,5 proc. w skali roku, mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do jeszcze szybszego cięcia stóp procentowych.

 

– RPP w coraz większym stopniu będzie motywowana nie tylko troską o podtrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu PKB, lecz także niepokojem wynikającym z dalszego obniżania się wskaźnika dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest on bowiem coraz bardziej odległy od celu inflacyjnego. W ujęciu miesięcznym mieliśmy nawet do czynienia z deflacją, gdyż ceny spadły o 0,1 proc. W takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo obniżki stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych. Decyzja zapadnie na lipcowym posiedzeniu Rady – mówi ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

W opinii Kozłowskiego spadająca stopa inflacji może również świadczyć o utrzymującej się słabości polskiej gospodarki. – Przyczyną spadku cen w maju jest słaby popyt. Wskaźnik PPI, odzwierciedlający dynamikę zmian cen produkcji sprzedanej przemysłu, pokazuje to od pewnego czasu – w kwietniu spadł o 2 proc. w skali roku. Sugeruje to, że w II kwartale nie nadeszło spodziewane ożywienie gospodarcze i na poprawę sytuacji będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy – tłumaczy ekspert Pracodawców RP.