English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Konieczne są dodatkowe pieniądze na walkę z bezrobociem

11-07-2013

Pracodawcy RP z satysfakcją przyjmują deklaracje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, z których wynika, że będzie on domagał się od Ministra Finansów Jacka Rostowskiego uwolnienia środków z Funduszu Pracy.

 

– Wykorzystanie dodatkowych pieniędzy przeznaczonych na walkę z bezrobociem jest dziś potrzebą chwili – mówi Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP. – Ich zamrożenie w Funduszu Pracy, który został powołany do wspierania aktywnej walki z bezrobociem, wydaje się co najmniej niezrozumiałe – dodaje ekspert.

 

Wyraźny spadek bezrobocia do 13,5% w maju oraz dalszy spadek w czerwcu do poziomu 13,2% spowodował falę komentarzy i prognoz pełnych optymizmu. – Polepszenie sytuacji na rynku pracy to wynik z jednej strony prac sezonowych, z drugiej zaś – właśnie interwencji podejmowanych na rynku pracy, w postaci takich instrumentów jak staże czy prace subsydiowane – mówi Monika Zaręba. – Niestety urzędy pracy alarmują, że pieniądze na ten cel są już bliskie wyczerpania. Toteż pod koniec roku, jeżeli Ministerstwo Finansów dalej będzie blokowało środki zgromadzone w Funduszu Pracy, czekać nas może niepokojący wzrost poziomu bezrobocia, wykraczający poza efekt zakończenia prac sezonowych. Dopóki sytuacja gospodarcza wyraźnie się nie polepszy i przedsiębiorcy nie poczują pewnego gruntu pod nogami, trudno będzie oczekiwać rewolucji na rynku pracy. W obecnych warunkach szczególnie potrzeba takiego dodatkowego wsparcia ze strony państwa, które pomoże przetrwać okres spowolnienia tak firmom, jak i pracownikom – mówi ekspert.

 

Partnerzy społeczni, dostrzegając konsekwentny opór Ministra Finansów, wielokrotnie postulowali, by zdecydowanie ograniczyć kontrolę tego resortu nad Funduszem. – Jedynie zarząd sprawowany przez partnerów społecznych gwarantuje wydatkowanie tych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem – mówi Zaręba.

 

Środki na walkę z bezrobociem pomagają wielu osobom przetrwać ten trudny okres bez popadania w marazm i trwałą dezaktywizację – przypomina ekspert Pracodawców RP. – Młodzi ludzie często zyskują dzięki nim szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w ramach stażu, starsi mogą skorzystać ze szkolenia, które – jeśli zostanie odpowiednio dobrane – pomoże rozwinąć posiadany potencjał i szybciej znaleźć zatrudnienie – twierdzi ekspert.

 

Monika Zaręba przypomina, że zwiększenie efektywności urzędów pracy, tak aby ich oferta i pomoc były adekwatne do potrzeb rynku oraz osób bezrobotnych, jest przedmiotem toczących się prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.