English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Mamy przełom w zakresie przestrzegania praw podatnika

08-08-2013

Pod koniec lipca Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenia, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw. Umożliwiają one bowiem podatnikom skarżenie postanowień wydawanych przez Naczelników Urzędu Skarbowego w kwestii przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W opinii eksperta Pracodawców RP Jacka Cieplaka orzeczenie NSA stanowi przełom w zakresie przestrzegania praw podatnika.

 

Ekspert Pracodawców RP zwraca uwagę na fakt, że dzięki rozstrzygnięciu NSA, jeżeli w danym przypadku Naczelnik Urzędu Skarbowego podejmie decyzję o potrzebie dodatkowego zweryfikowania przedsiębiorcy, w konsekwencji czego przedłuży 60-dniowy termin ustawowy, powinien on szczegółowo uzasadnić wydane postanowienie, opierając się na dowodach wskazujących nieprawidłowe rozliczenie podatkowe przedsiębiorcy. – W sytuacji gdy nie ma takich dowodów, urzędnicy przedłużający termin zwrotu podatku VAT powinni zostać obciążeni odpowiedzialnością za utratę płynności finansowej przedsiębiorstw. W skrajnych zaś przypadkach – również za ich upadłość – podkreśla Jacek Cieplak.

 

– Dotychczas stosowana praktyka Urzędów Skarbowych, polegająca na przedłużaniu ustawowych terminów – maksymalnie 60-dniowych, a tylko w niektórych przypadkach 25-dniowych – na zwrot podatku VAT, jest dla przedsiębiorców wyjątkowo niekorzystna – zaznacza ekspert Organizacji. Dodaje, że każde wystąpienie przedsiębiorcy o zwrot należnego podatku VAT w praktyce kończy się czynnościami sprawdzającymi, kontrolą czy postępowaniem podatkowym.

 

NSA orzekł, że postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o przedłużaniu ustawowych terminów na zwrot podatku VAT są aktami wchodzącymi w zakres uprawnień wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 3 par. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, i na tej podstawie prawnej są zaskarżalne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, co uznać należy za priorytet w rozliczeniach między Urzędem Skarbowym a przedsiębiorcami.

 

Jacek Cieplak uważa, że rozstrzygnięcia NSA są jak najbardziej uzasadnione i konieczne. Niewątpliwie mogą one wpłynąć na polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. – Nareszcie zmierza się do uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz do ukrócenia dotychczasowych negatywnych praktyk Urzędów Skarbowych. Niestety na razie tylko w tym obszarze działania – zaznacza ekspert Pracodawców RP.