English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie nadal na niebezpiecznie wysokim poziomie

26-08-2013

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Jacka Brzozowskiego opublikowana przez GUS stopa bezrobocia w lipcu wynosząca 13,1%, choć jest minimalnie niższa (o 0,1 punku procentowego) w stosunku do czerwca, to jednak nadal utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie.

 

Ekspert Pracodawców RP podkreśla, że poziom bezrobocia latem jest najwyższy od 2006 r. Dla porównania, w 2012 r. stopa bezrobocia w lipcu wynosiła 12,3%. – Dane te wskazują, że pomimo coraz istotniejszych oznak poprawy koniunktury płynących z polskiej gospodarki, sytuacja na rynku pracy jest ciągle niepewna – mówi ekspert organizacji. Dlatego też istotną informacją potwierdzającą fakt wejścia przez polską gospodarkę w stan trwałego ożywienia będą m.in. dopiero jesienne dane o zatrudnieniu.

 

–  Analiza danych pokazuje, że tylko w latach, gdy wzrost gospodarczy był wysoki, po okresie letnim, charakteryzującym się spadkiem bez pracy ze względu na czynniki sezonowe, nie następowało znaczące pogorszenie sytuacji w miesiącach jesiennych – przypomina Brzozowski. – Z kolei w niezbyt udanym dla gospodarki roku 2009, w okresie od lipca do grudnia doszło do wzrostu bezrobocia aż o 1,4 punkta procentowego  – dodaje ekspert Pracodawców RP. Dlatego też, aby uniknąć takiej sytuacji, należy wprowadzać instrumenty, mogące przyczynić się do utrzymania pozytywnego trendu w gospodarce. – Do takich zaliczamy obowiązującą od 23 sierpnia możliwość stosowania elastycznego czasu pracy. 12-miesięczne okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy to rozwiązania, które sprawdziły się już w okresie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej. Krytyczne głosy, jakie podnoszą środowiska związkowe wobec tych rozwiązań, świadczą o tym, że nie doceniają one wagi działań na rzecz maksymalizacji zatrudnienia w gospodarce – uważa Jacek Brzozowski.