English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP o projekcie zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

19-11-2013

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP, choć kierunek proponowanych zmian jest słuszny, to wiele szczegółowych rozwiązań dotyczących projektu zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym budzi poważne zastrzeżenia.

 

Przedstawiciele Pracodawców RP uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Finansów, będącym kontynuacją konferencji uzgodnieniowej z 30 października, która dotyczyła projektu zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dzięki przedstawieniu racjonalnych argumentów m.in. przez przedstawicieli Pracodawców RP, Ministerstwo Finansów skłoniło się do modyfikacji części z najbardziej kontrowersyjnych zapisów, które ograniczałyby swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niespotykany w innych sektorach.

 

Ustalenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek na zbyt niskim poziomie jest niebezpiecznym pomysłem – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Należy mieć na uwadze fakt, iż po osiągnięciu takiego limitu pożyczkodawca zostałby całkowicie pozbawiony możliwości mobilizowania pożyczkobiorców do regulowania zobowiązań. W takiej bowiem sytuacji nawet nie opłacałoby się im spłacać zaciągniętych pożyczek – dodają eksperci. Ponadto, w ocenie Pracodawców RP, proponowany przez Ministerstwo Finansów maksymalny poziom kosztu kredytu konsumenckiego w wysokości 30 proc. jest ustalony arbitralnie i nie uwzględnia specyfiki różnorodnych produktów finansowych oferowanych na rynku. Dlatego też takie rozwiązanie rzadko stosuje się w krajach rozwiniętych. Interesy konsumentów można chronić w inny sposób niż poprzez kontrolę cen – która zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia efektywności rynku oraz ekspansji szarej strefy.

 

Pracodawcy RP liczą na to, że Ministerstwo Finansów uwzględni w ostatecznym projekcie nowelizacji ustawy przedstawione podczas dyskusji argumenty.

 

This article is also available in English at http://www.pracodawcyrp.pl/en/news/art,287,employers-of-poland-on-the-project-of-amendments-to-the-financial-market-supervision-act.html