English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Propozycja nowego prawa zabudowy jest ryzykownym pomysłem

21-11-2013

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem założeń zmiany ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw. Głównym założeniem nowelizacji jest prawo zabudowy, które byłoby mocną ingerencją w prawo własności. Dlatego też zdaniem eksperta Pracodawców RP Jacka Cieplaka przy określaniu kształtu tego przepisu wskazana jest daleko posunięta rozwaga.

 

W opinii eksperta Pracodawców RP w przypadku mniejszych działek (będących znaczącą częścią zabudowy wielkomiejskiej), ustanowienie prawa zabudowy będzie z praktycznego punktu widzenia równoznaczne z ograniczeniem prawa własności. Właściciel działki de facto nie będzie mógł korzystać ze swojej nieruchomości – ostrzega Cieplak.

 

Zamiast tworzyć nowe prawo rzeczowe, można by nowelizować przepisy dotyczące istniejącej w Kodeksie cywilnym instytucji użytkowania wieczystego, poprzez rozszerzenie zakresu możliwości ustanawiania tego prawa. – Trzeba byłoby jedynie usunąć te zapisy ustawy, które ograniczają możliwość ustanawiania tego prawa na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa bądź samorządu mówi Cieplak. Przypomina on, że użytkowanie wieczyste jest bardzo dokładnie opisane przez doktrynę, jak również doczekało się obszernego dorobku w orzecznictwie. – Nie ma więc potrzeby tworzenia nowej instytucji – kończy ekspert Pracodawców RP.

 

This article is also available in English at http://www.pracodawcyrp.pl/en/news/art,285,the-proposed-new-construction-law-is-a-risky-concept.html