English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ministerstwo Finansów chce ograniczyć prawa przedsiębiorców

12-12-2013

Eksperci Pracodawców RP zwracają uwagę na fakt, że Ministerstwo Finansów planuje pozbawić podatników prawa do uzyskania interpretacji indywidualnej, dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego.

 

Pomimo zapowiedzianych przez Ministerstwo Finansów zmian, dotyczących usprawnienia i uproszczenia systemu podatkowego, w założeniach skierowanego do konsultacji projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw planuje się zawęzić zakres wydawanych interpretacji indywidualnych. W przedstawionych założeniach Ministerstwo Finansów chce, aby podatnicy mieli prawo do złożenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jedynie co do zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiło. Obecnie podatnicy mają takie prawo także w sprawach dotyczących zaistniałego stanu faktycznego, dzięki czemu przedsiębiorca ma prawo do skorygowania swoich rozliczeń.

 

Eksperci Pracodawców RP nie zgadzają się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów – według którego instytucja interpretacji indywidualnych powinna stanowić pomoc przy wypełnianiu przyszłych obowiązków podatkowych, a nie być narzędziem do weryfikacji przeprowadzonych już rozliczeń.

 

W opinii ekspertów Organizacji pozbawienie przedsiębiorców możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego może spowodować, że – z uwagi na rozbieżności interpretacyjne – nie dokonają oni stosownych korekt deklaracji podatkowych i nie będą w stanie wykazać prawidłowej kwoty podatku. – Planowane założenia, zamiast uprościć system podatkowy w Polsce, prowadzą do kolejnych komplikacji prawnych – mówią eksperci Pracodawców RP. Podkreślają też, że to nie jedyna zmiana ograniczająca prawa podatników. – Ministerstwo Finansów przedstawiło prawie 150 propozycji zmian. W założeniach projektu ustawy proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających, zwiększenie katalogu możliwości wszczęcia kontroli podatkowych bez doręczania zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia oraz odstąpienie od doręczania kontrolowanemu załączników do protokołu kontroli. To bardzo niepokojąca tendencja – dodają eksperci Organizacji.