English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pośpiech przy wprowadzaniu zmian w wycenie leczenia szpitalnego jest niewskazany

03-01-2014

Dnia 31 grudnia 2013 r. Pracodawcy RP zaapelowali do Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych oraz Ministra Zdrowia o przesunięcie o co najmniej 6 miesięcy terminu wejścia w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

 

Zarządzenie wprowadza wiele istotnych, a zarazem kontrowersyjnych zmian – ważnych zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla świadczeniodawców. Zdaniem Pracodawców RP konsultacje z interesariuszami okazały się niezadowalające. Zabrakło merytorycznego uzasadnienia proponowanych zmian, w tym tych szczególnie ważnych dla dostarczycieli usług medycznych –  dotyczących zmiany wyceny wybranych świadczeń medycznych.

 

Eksperci Pracodawców RP przypominają też o tym, że wiele emocji budził termin wejścia w życie zarządzenia – 1 stycznia 2014 roku. Oznacza to, że świadczeniodawcy nie mieli czasu na odpowiednie przygotowanie się do nowych warunków. Wprowadzanie tak znaczących zmian w trakcie realizacji ważnych, wieloletnich kontraktów jest niedopuszczalne.

 

Pracodawcy RP są zaniepokojeni reakcją środowiska medycznego. Zastrzeżenia co do zapisów mają przedstawiciele szpitali zajmujących się między innymi leczeniem noworodków, opieką długoterminową oraz rehabilitacją. Jesteśmy przekonani o tym, że kolejne wątpliwości pojawią się na początku 2014 r.

 

Nasza Organizacja silnie zaangażowała się w konsultacje projektu wyżej wspomnianego zarządzenia. W trakcie spotkania przedstawicieli środowiska okulistów oraz Pracodawców RP z Ministrem Zdrowia zobowiązano się do przygotowania dokładnego opisu standardowego leczenia zaćmy. Polskie Towarzystwo Okulistyczne wywiązało się z tego zadania w bardzo krótkim czasie, a efekty prac zostały przekazane Ministrowi Zdrowia. Dokument ten miał posłużyć do rzetelnej wyceny tego świadczenia. Tymczasem wejście w życie zarządzenia oznacza, że szansa na skorzystanie z wyników wstępnych konsultacji została zaprzepaszczona, gdyż narzucono propozycje przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że opóźnienie wejścia w życie zarządzenia pozwoliłoby wyjaśnić nieścisłości i poprawić kontrowersyjne zapisy oraz rozważyć możliwość zmiany wyceny szerszego katalogu świadczeń.

 

Dodatkowym mocnym argumentem za odroczeniem tego Zarządzenia Prezesa NFZ są także zapowiedzi Ministra Zdrowia, dotyczące wprowadzenia w tym roku znaczących zmian w systemie ochrony zdrowia.

 

Pracodawcy RP przypominają, że z takim postulatem zwracali się już wcześniej zarówno do Ministra Zdrowia, jak i do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.