English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP o poprawie wyniku Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej

14-01-2014

W ocenie eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego poprawa pozycji Polski w rankingu wolności gospodarczej Fundacji Heritage oraz dziennika „The Wall Street Journal” świadczy o tym, że wprowadzane przed laty reformy wolnorynkowe nadal przynoszą efekty.

 

Awans Polski o 7 pozycji – z 57. miejsca w 2013 r. na 50. w roku bieżącym – jest bez wątpienia dobrą wiadomością. Nie należy jednak tego traktować jako wyjątkowo pozytywnej oceny zmian wprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to bowiem raczej docenienie efektów wcześniejszych reform. Dzięki nim w ciągu ostatnich 25 lat polska gospodarka stopniowo przybliżała się do standardów wysoko rozwiniętej części świata – komentuje Kozłowski.

                                                                                                         

Wynik Polski w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej wzrósł do 67 pkt wobec 66 pkt w 2013 roku. – Zdaniem autorów raportu wyróżniamy się na tle innych krajów jako państwo prawa, chociaż oczywiście w porównaniu z zachodem Europy nie wypadamy już tak dobrze pod tym względem. Swoją pozycję zawdzięczamy również temu, że nasz rynek jest otwarty. Korzystamy ze swobodnego przepływu towarów, kapitału i ludzi – istotne znaczenie ma tutaj nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Dzięki temu częściej lokowane są u nas inwestycje zagraniczne, a konkurencja na krajowym rynku jest silniejsza, na czym korzystają konsumenci – mówi ekspert Organizacji.

 

Jednak nie we wszystkich aspektach Polska jest tak liberalnym gospodarczo krajem. – Efektywność obowiązujących regulacji wciąż ocenia się jako przeciętną. Sektor publiczny jest natomiast nadmiernie rozbudowany, a w celu zaspokojenia jego niemal nieograniczonego apetytu zwiększa się – i tak już znaczące – obciążenia fiskalne. Pod tym względem plasujemy się w drugiej setce rankingu. Wciąż pozostaje więc wiele do zrobienia, bowiem mimo poprawy wyniku Polska wciąż klasyfikowana jest jako „umiarkowanie wolny” kraj – stwierdza Kozłowski.

 

Dlaczego awans Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej ma znaczenie? – Przyczynia się to do poprawy wizerunku naszego kraju jako miejsca, w którym panują stabilne i racjonalne zasady rządzące życiem gospodarczym. Oczywiście nie należy przeceniać znaczenia naszego awansu w jednym rankingu, a sam indeks, siłą rzeczy, nie oddaje w precyzyjny sposób stanu faktycznego. Niemniej jednak rozszerzanie zakresu wolności gospodarczej jest celem, do którego realizacji warto dążyć, gdyż – jak pokazuje historia – na dłuższą metę szybciej rozwijały się jedynie te państwa, które nie tłumiły prywatnej inicjatywy oraz postaw przedsiębiorczych – wyjaśnia ekspert Pracodawców RP.