English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP oceniają pakiet Szejnfelda

15-01-2014

Zdaniem Pracodawców RP zaproponowana przez Klub Parlamentarny PO instytucja wakacji ubezpieczeniowych oraz kredytu podatkowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą może być pozytywnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców.

 

W opinii ekspertów Organizacji propozycje zawarte w tzw. pakiecie Szejnfelda należy uznać za pozytywne, bowiem mogą zmniejszyć obciążenia finansowe osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Poza tym zmiany te mogą pozytywnie wpłynąć na poziom bezrobocia, zachęcając osoby pozostające bez zatrudnienia do prowadzenia takiej działalności. Warto jednak podkreślić, że przedstawiony do konsultacji społecznych projekt zawiera normy prawne, które wymagają zmiany czy też doprecyzowania.

 

Ponadto warto byłoby zastanowić się nad przedstawieniem dodatkowych uproszczeń dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Dla przykładu korzystnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obniżonej stawki podatku dochodowego do określonej kwoty limitu dochodu, czy zastosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, mających stymulować wybrane cele przedsiębiorczości, np. inwestycje, innowacyjność czy też zatrudnienie. Podobne rozwiązania stosowanie są w krajach UE.

 

Pracodawcy RP przypominają, że w pakiecie Szejnfelda zaproponowano, by w ramach tzw. wakacji ubezpieczeniowych w okresie pierwszych sześciu miesięcy po założeniu firmy przedsiębiorca został zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 24 miesiące płaciłaby te składki w wymiarze 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Natomiast w przypadku tzw. kredytu podatkowego zaproponowano przesunięcie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia od momentu zarejestrowania prowadzenia działalności gospodarczej do pełnych 2 lat podatkowych. Następnie podatek należałoby zapłacić w ciągu pięciu lat w ratach w wysokości 1/5 wartości tego kredytu rocznie bez jakichkolwiek odsetek.