English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Niepokojące zapowiedzi Komisji Europejskiej w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych

22-01-2014

W opinii eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki zaproponowane przez Komisję Europejską cele klimatyczne do 2030 r. oznaczają kolejne problemy dla polskich i europejskich przedsiębiorców oraz obywateli UE.

 

Celami Komisji Europejskiej są: 40-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz 27-procentowy, ogólnounijny poziom udziału źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii. – Wbrew twierdzeniom Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, trudno pogodzić obecny model polityki klimatyczno-energetycznej UE z zapewnieniem konkurencyjności europejskiej gospodarki. Co więcej, wysokie ceny energii w coraz większym stopniu dotykają obywateli – szerzy się ubóstwo energetyczne – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko.

 

Oprócz ambitnych celów redukcyjnych oraz tych dotyczących udziału OZE w produkcji energii pomysły KE obejmują też utrwalenie w nowym rozdaniu systemu handlu emisjami ETS mechanizmu backloadingu (wycofania z rynku części uprawnień do emisji poprzez interwencję administracyjną). – Komisja opakowała ten pomysł w piękną nazwę „market stability reserve”, czyli rynkowej rezerwy stabilizacyjnej. Koncepcja backloadingu nie ma jednak z mechanizmami rynkowymi nic wspólnego – mówi ekspert Organizacji. Jego zdaniem jest to narzędzie, które będzie pozwalało wpływać na ceny uprawnień do emisji w drodze uznaniowości. Przełoży się to na wzrost cen – co stanowi jeden z celów KE.

 

Pozytywnie należy natomiast ocenić podkreślanie wagi efektywności energetycznej. – Na tym polu w każdym kraju istnieje znaczący potencjał, który należy wreszcie wykorzystać. Dotyczy to chociażby branży budowlanej, która powinna w większym zakresie korzystać z nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań, łącznie z modernizacją istniejących już budynków – podkreśla Piotr Wołejko. Nowym przepisom w zakresie efektywności energetycznej powinny towarzyszyć znaczące środki finansowe, które pozwolą na realizację projektów w tym zakresie.

 

Ekspert przypomina, że przedstawione w środę przez KE propozycje polityki klimatycznej staną się teraz przedmiotem dyskusji na marcowym forum Rady Europejskiej. Zgodnie z intencją Komisji, nowa polityka klimatyczna powinna zostać przyjęta najpóźniej do początku 2015 roku, tak aby wzmocnić mandat UE na kolejną globalną konferencję klimatyczną, która odbędzie się w Paryżu.