English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nowa struktura organizacyjna Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych nie poprawi w istotny sposób funkcjonowania tych instytucji

28-01-2014

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba nowe regulacje prawne związane z organizacją pracy organów podatkowych nie poprawią w istotny sposób funkcjonowania administracji podatkowej.

 

Od poniedziałku 27 stycznia obowiązuje Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Nowe przepisy muszą zostać wprowadzone przez organy podatkowe do końca I kwartału 2014 r.

 

Reforma ma się opierać na wzmocnieniu roli nadzorczej i koordynacyjnej izb skarbowych nad urzędami skarbowymi, a także na poprawie funkcjonowania administracji w obszarze kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej.

 

W uzasadnieniu do zarządzenia wskazano, że celem tych zmian jest przede wszystkim usprawnienie procesu poboru podatków i zapewnienie efektywności funkcjonowania administracji podatkowej.

 

Zmiany były konieczne, bowiem dotychczasowe regulacje związane z nadzorem nad prawidłowością prowadzonych kontroli podatkowych czy czynności sprawdzających pozostawiały wiele do życzenia. Z uwagi na brak prawidłowej kontroli instytucjonalnej rozstrzygnięcia były w znacznej mierze pozostawiane w gestii urzędów skarbowych. Utworzenie w izbie skarbowej komórki organizacyjnej ds. kontroli podatkowej – której zadaniem będzie m.in. nadzorowanie działalności prowadzonych kontroli podatkowych przez organy I instancji – może przyczynić się do usprawnienia całego procesu. Nie mniej jednak zastanawiający wydaje się przepis mówiący o tym, że komórka ta będzie wydawała postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku. W obecnym stanie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wydaje organ prowadzący kontrolę podatkową czy czynności sprawdzające. Dlatego powstaje pytanie: w jaki sposób izba skarbowa ma zamiar realizować to zadanie, nie będąc do tego umocowana przepisami prawa zewnętrznego?

 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero sposób działania organów podatkowych pozwoli sformułować pełną opinię co do słuszności zaproponowanych rozwiązań. Jednak już teraz można wskazać na nieprzejrzyste i krzyżujące się kompetencje organów podatkowych.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP