English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Proponowana zmiana terminów zwrotu podatku VAT poprawi sytuację przedsiębiorców

04-02-2014

Zaproponowane przez posłów skrócenie z 60 do 30 dni podstawowego okresu zwrotu podatku VAT przyczyniłoby się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw – uważa ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.


Celem poselskiego projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług jest skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

 

Zmiana tych przepisów niewątpliwie pozytywnie wpłynęłaby na bieżącą działalność przedsiębiorców. Przyczyniłaby się zarówno do poprawy ich kondycji finansowej, jak i – poprzez szybszą reinwestycję tych środków – do wzrostu rozwoju gospodarczego.

 

Inna propozycja, polegająca na wykreśleniu z ustawy VAT prawa organu podatkowego do doraźnego badania zasadności zwrotu i przedłużenia tego podatku, jest mało prawdopodobna. Dlatego racjonalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie określonego katalogu przesłanek, w przypadku których organ podatkowy miałby możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT. Ponadto warto byłoby unormować maksymalny okres, na jaki urząd skarbowy mógłby ten termin przedłużyć. Obecne regulacje prowadzą bowiem do nadużyć ze strony organów podatkowych.

 

Podsumowując, doprecyzowanie powyższych przepisów spowodowałoby ustabilizowanie systemu podatkowego i dotrzymywanie ustawowych terminów zwrotu podatku VAT. Przyczyniłoby się to też do prowadzenia przez przedsiębiorców bardziej rozwojowej działalności, gdyż pewność co do zwrotu podatku VAT ma bezpośredni wpływ na wiarygodność finansową firmy.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP