English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Eksport stał się filarem polskiej gospodarki

12-02-2014

Jak wynika z najnowszych danych GUS, eksport Polski w 2013 r. wyniósł prawie 153 mld euro. To rekordowy wynik, który dobrze świadczy o naszych przedsiębiorcach powiedział ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Eksporterzy zwiększali udział na zagranicznych rynkach pomimo głębokiego spowolnienia gospodarczego oraz słabego popytu zewnętrznego. Nie była to zasługa gwałtownej deprecjacji złotego lub też innych nadzwyczajnych zdarzeń – wynikało to po prostu z coraz lepszej zdolności firm do konkurowania na trudnych rynkach zagranicznych. Warto pamiętać, że jedynie dzięki pozytywnemu wpływowi eksportu netto polska gospodarka na przełomie lat 2012 i 2013 uniknęła recesji. W ubiegłym roku stała się rzecz zupełnie wyjątkowa – przez kilka miesięcy z rzędu mieliśmy do czynienia z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących, co było pierwszym takim zdarzeniem od co najmniej 15 lat.

 

Za sprawą dobrej kondycji sektora eksportowego polskie saldo handlowe stale się poprawia. Ożywienie gospodarcze oraz odradzający się popyt wewnętrzny najprawdopodobniej sprawią, że dynamika importu w 2014 r. przewyższy tempo wzrostu eksportu. Nie oznacza to jednak, że będziemy odnotowywać równie wielkie deficyty w międzynarodowej wymianie towarów i usług jak np. w latach 2006–2008.

 

Coraz więcej wskazuje zatem na to, że następuje stopniowa proeksportowa reorientacja polskiej gospodarki. Zresztą gdyby nie konieczność importu surowców energetycznych w tak dużych ilościach, Polska już od pewnego czasu miałaby dodatnie saldo handlowe. Widoczne są także pewne oznaki wzrostu roli przemysłu w naszej gospodarce. Jak wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonych przez GUS, udział zatrudnienia w przemyśle wzrósł w ciągu roku z 30,6 proc. (w III kwartale 2012 r.) do 31,1 proc. (w III kwartale 2013 r.). To pozytywny sygnał, gdyż – jak pokazują doświadczenia ostatnich lat – w obecnych warunkach zazwyczaj lepiej radzą sobie te państwa, w których proces dezindustrializacji nie był tak silny.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP