English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zamiast wzrosnąć, bezrobocie w lutym spadło

10-03-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że liczba osób pozostających bez pracy po raz pierwszy od 6 lat zmniejszyła się w lutym – o 3,7 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego nadal kształtuje się na poziomie 14 proc. – Pamiętając o tym, jak bardzo negatywny wpływ na sytuację na rynku pracy mogą mieć czynniki sezonowe, jest to bez wątpienia bardzo dobra wiadomość – mówi ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Warto jednak podkreślić, że pewne znaczenie mogły mieć – poza poprawiającą się sytuacją ekonomiczną – także warunki pogodowe, zdecydowanie lepsze niż w tym samym okresie 2013 roku. To sprawiło, że nie było konieczności przerywania części prac, m.in. w budownictwie.

 

Tym, co jednak zaskakuje, jest relatywnie szybkie tempo poprawy. Co prawda istniały ku temu pewne przesłanki (m.in. wzrost subindeksu zatrudnienia w ramach wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu do rekordowych poziomów), jednak mimo to dotychczasowe prognozy były stosunkowo ostrożne. Komisja Europejska oraz OECD nadal zresztą podtrzymują, że tempo wzrostu PKB w 2014 r. będzie kształtowało się na poziomie 2,7–2,9 proc., a bezrobocie pozostanie wysokie. Do bardziej optymistycznych wniosków prowadzi natomiast lektura raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z centralną ścieżką jego projekcji, PKB Polski wzrośnie w bieżącym roku o 3,6 proc. Taka dynamika wzrostu gospodarczego, choć niezupełnie jeszcze satysfakcjonująca, dawałaby jednak nadzieję na odczuwalną poprawę sytuacji na rynku pracy.

 

Można więc mówić już o początkach ożywienia na rynku pracy, aczkolwiek jego kontynuacja wciąż nie jest pewna. Zaszkodzić mogą mu nie tylko nieoczekiwane pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, lecz także niekorzystne zmiany legislacyjne, a w szczególności te dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych, których konsekwencją byłoby podniesienie pozapłacowych kosztów pracy. Tymczasem można jednak spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, które w marcu powinno wynieść ok. 13,8 proc.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP