English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Oczekiwania Pracodawców RP wobec nowego Prezesa UOKiK

19-03-2014

Ochrona konkurencji i konsumentów wymaga ciągłego wzmacniania, jednak podejmowane w ramach tego działania nie mogą prowadzić do uszczuplania praw przedsiębiorców na rzecz urzędu – mówi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, oczekując od nowego Prezesa UOKiK zmiany nastawienia do przedsiębiorców.

 

Od Adama Jassera, nowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oczekujemy przede wszystkim tego, by wzmocnił dialog z przedsiębiorcami. Jest to tym pilniejsze, że przez długi czas zgłaszane przez nas krytyczne uwagi były całkowicie lekceważone.

 

Należy powrócić do dyskusji na temat proponowanych przez UOKiK regulacji, które ograniczały prawa przedsiębiorców. Należą do nich propozycje: wprowadzenia odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję, wydłużenia rocznego terminu przedawnienia antymonopolowego, czy też wprowadzenia obowiązku publicznego informowania konsumentów o „podejrzanej praktyce” w działalności przedsiębiorcy.

 

Podzielamy pogląd, iż należy przeciwdziałać powstawaniu zmów przetargowych. Jednak sytuacja, w której wobec podejrzanych wykonawców ma być prowadzone niejawne postępowanie w celu zebrania dowodów potwierdzających ich bezprawne działania, nie wydaje się zgodna z podstawowymi zasadami państwa prawa.

 

Wiele kontrowersyjnych decyzji wydawanych jest bez uwzględnienia rzeczywistego stanu rynku i potrzeb funkcjonujących na nim podmiotów. Argument w postaci ochrony mniejszych przedsiębiorstw przed przewagą rynkową monopolistów nie znajduje uzasadnienia. UOKiK powinien przed wydaniem decyzji oceniać sytuację w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem opinii ekspertów.

 

Z pewnością należy także wrócić do zgłaszanego wielokrotnie przez środowisko przedsiębiorców postulatu przywrócenia kadencyjności pełnienia urzędu Prezesa UOKiK, bo jej brak jest patologią w demokratycznym państwie prawa. Pracodawcy RP oczekują nowej dyskusji na temat urzędów regulacyjnych, zalet i wad obecnie istniejącego modelu. Uważamy, że warto w tym względzie skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Arkadiusz Pączka,

dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP