English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Informatyzacja administracji podatkowej zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw

01-04-2014

Wdrożenie zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów regulacji prawnych może przyczynić się do rozwoju elektronicznej administracji podatkowej oraz zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP.

 

Urzędnicy Ministerstwa Finansów zaproponowali zmianę procesów wymiany informacji między organami podatkowymi a płatnikami i podatnikami podatków dochodowych.

 

To dobry kierunek zmian, ale – aby nowe regulacje odniosły oczekiwany efekt – niezbędne jest wprowadzenie tych rozwiązań w sposób najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców. Chodzi m.in. o obligatoryjne (od początku 2015 r.) składanie deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych za pośrednictwem drogi elektronicznej. Wymóg ten wiąże się z koniecznością przygotowania właściwej infrastruktury informatycznej, która będzie w stanie zapewnić możliwość realizowania tego obowiązku. W związku z trudnościami finansowymi wielu firm, konieczność przesyłania deklaracji i informacji podatkowych wyłącznie drogą elektroniczną może stanowić dla nich poważny problem. Dlatego wydaje się, że przedsiębiorcy – przynajmniej w najbliższych kilku latach – powinni mieć prawo wyboru formy przekazywania dokumentów do urzędu skarbowego. Z drugiej strony należy także pamiętać o prawidłowym przygotowaniu do tych zmian samych pracowników organów podatkowych, którzy będą obsługiwać urzędowe systemy informatyczne.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP