English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Spadek polskiego PMI. Trudno było utrzymać rekordowe wyniki z lutego

01-04-2014

Marcowy spadek wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego do 54,0 pkt – wobec oczekiwanych 55,1 pkt – to bez wątpienia rozczarowujący wynik, choć wciąż wskazujący na dalszą poprawę koniunktury oraz kontynuację ożywienia gospodarczego – uważa ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Wartość wskaźnika PMI osiągnęła najniższy poziom od trzech miesięcy – choć warto zaznaczyć, że spadła ona z pułapu bliskiego historycznym rekordom (55,9 pkt w lutym). Tak dobrego wyniku nie dało się na dłuższą metę utrzymać, zwłaszcza biorąc pod uwagę dalekie od euforycznych nastroje w strefie euro. Ponadto duże znaczenie mogła mieć napięta sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą. O tym, w jak dużym stopniu konflikt ukraińsko-rosyjski potrafi wpłynąć na wartości tego rodzaju wskaźników, niech świadczy fakt, iż niemiecki indeks ZEW spadł ostatnio – w części odnoszącej się do oczekiwań – do zaledwie 46,6 pkt, wobec oczekiwanych 52,8 pkt. Poza tym kondycja części polskiego sektora przemysłowego jest uzależniona od sytuacji na wschodnich rynkach, a dalsza eskalacja napięć mogłaby zaszkodzić całej gospodarce.

 

Za gorszy wynik odpowiadał w przeważającej mierze spadek tempa wzrostu liczby nowych zamówień. W szczególności dotknęło to przedsiębiorstw produkujących na zagraniczne rynki, które odnotowały najsłabszy wynik od czerwca 2013 r. Do tej pory eksport był zaskakująco silny, a jego wkład we wzrost gospodarczy w naszym kraju nie malał, pomimo coraz wyraźniejszego ożywienia oraz towarzyszącego mu wzrostu dynamiki importu. Wygląda jednak na to, że ten okres dobiega już końca.

 

Najnowsze dane wskazują również na to, że wciąż nie mamy do czynienia z presją inflacyjną. Ceny sprzedawanych przez przedsiębiorców wyrobów gotowych spadają już od niespełna półtora roku. W związku z tym w Radzie Polityki Pieniężnej zaczynają pojawiać się nawet głosy, że cykl podwyżek stóp procentowych powinien zostać zapoczątkowany dopiero w 2015 r.

 

Mimo wyraźnego pogorszenia w marcu, wartość wskaźnika PMI – kształtująca się na poziomie 54 pkt – pozostaje dobrym wynikiem. W pierwszym kwartale 2014 r. dynamika wzrostu PKB w Polsce powinna wynieść ok. 3,2 proc. rok do roku. Jeśli jednak wspomniany spadek będzie kontynuowany, w kolejnych okresach może już nie być tak dobrze. Dlatego, aby zapewnić trwałą poprawę sytuacji ekonomicznej kraju, należy zmierzyć się z problemami ograniczającymi rozwój naszej gospodarki w dłuższym horyzoncie czasowym poprzez podjęcie reform strukturalnych oraz zniesienie barier blokujących rozwój przedsiębiorczości.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP