English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Przy obecnym tempie rozwoju średnią unijną osiągniemy za 20 lat

09-04-2014

Z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w perspektywie najbliższych 7–9 lat nie mamy co liczyć na osiągnięcie przeciętnego w UE poziomu rozwoju. Jak prognozuje Fundusz, PKB Polski na osobę, mierzony parytetem siły nabywczej, w 2019 r. będzie wynosił 73 proc. (wobec 67 proc. dzisiaj) średniej unijnej. – Nadrabiając dystans w takim tempie, zakładany cel osiągnęlibyśmy zatem dopiero ok. 2037 roku – komentuje ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

W 2014 r. PKB Polski wzrośnie o niespełna 3,1 proc. – wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przedstawionych w ramach kolejnej edycji raportu World Economic Outlook. Gdyby polska gospodarka rzeczywiście miała się rozwijać w takim tempie, oznaczałoby to wręcz zahamowanie ożywienia w naszym kraju. Przecież już w IV kwartale ubiegłego roku dynamika PKB sięgała 2,7 proc. rok do roku.

 

Warto jednak pamiętać, że MFW – podobnie jak większość instytucji międzynarodowych – zachowuje ostrożność w ocenie perspektyw dla Polski, starając się uwzględnić istniejące czynniki ryzyka. Mamy zatem podstawy do tego, by sądzić, że szanse na osiągnięcie w 2014 r. lepszego wyniku, niż zakłada MFW, są większe niż prawdopodobieństwo odnotowania rozczarowującego tempa wzrostu PKB.

 

Ekonomiści MFW prognozują, że dynamika rozwoju polskiej gospodarki w 2019 r. sięgnie nieco ponad 3,6 proc. Wynika z tego, że przeciętny wzrost PKB w latach 2014–2019 powinien utrzymywać się na poziomie ok. 3,4 proc. W poprzednich okresach średnie tempo rozwoju naszej gospodarki było wyższe, co oznacza, że Fundusz spodziewa się stopniowego wyczerpywania jej potencjału wzrostowego. Prognoza ta bazuje na istotnych przesłankach – m.in. na tym, że zasoby siły roboczej w Polsce z przyczyn demograficznych będą się coraz szybciej kurczyć.

 

Raport MFW należy więc potraktować jako ostrzeżenie. Jeśli nie podejmiemy strukturalnych reform gospodarczych – ukierunkowanych na stymulowanie aktywności ekonomicznej Polaków oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości – w perspektywie najbliższych 7–9 lat nie mamy szans na osiągnięcie przeciętnego w UE poziomu rozwoju gospodarczego. 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP