English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska liderem wzrostu w Unii Europejskiej, ale kolejny kwartał może być gorszy

04-06-2014

PKB Unii Europejskiej wzrósł o 0,3 proc. w I kwartale 2014 r. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Strefa euro rozwija się w wolniejszym tempie, wynoszącym 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym – Warto podkreślić, że Polska, ex aequo z Węgrami, jest liderem wzrostu, biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE. Nasze PKB wzrosło bowiem – po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych – o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału – przypomina ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Warto pamiętać o tym, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku nasz kraj plasował się – wśród 28 krajów Unii Europejskiej – dopiero na 9. pozycji pod względem kwartalnego wzrostu PKB. Z drugiej strony polepszenie tego wyniku było efektem nie tylko dalszego przyspieszania polskiej gospodarki, lecz także spowolnienia wzrostu w innych krajach należących do Wspólnoty. W IV kwartale 2013 r. Szwecja, Czechy i Rumunia rozwijały się w tempie 1,5-1,7 proc. kwartał do kwartału, a więc wyższym niż Polska w następnym okresie.

 

Dane Eurostatu potwierdzają to, że ożywienie gospodarcze w naszym kraju było dotąd relatywnie silne. Skłonność do konsumpcji w gospodarstwach domowych – dysponujących coraz większymi realnymi dochodami – stale rośnie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży detalicznej. Wzrasta popyt na dobra i usługi oferowane przez polskich przedsiębiorców, którzy mają coraz więcej zamówień. Skłania to firmy do rozszerzania skali swojej działalności, a co za tym idzie – do otwierania kolejnych projektów inwestycyjnych oraz zatrudniania pracowników. W konsekwencji w ostatnim czasie stopa bezrobocia rejestrowanego spadała w tempie aż 0,5 pkt proc. miesięcznie.

 

Dobre wyniki polskiej gospodarki w minionym kwartale bez wątpienia dają powody do zadowolenia. Niestety istnieją coraz silniejsze sygnały wskazujące na to, że w najbliższych miesiącach Polsce nie uda się utrzymać pozycji lidera wzrostu. Od lutego do maja wskaźnik PMI spadł bowiem z – bliskiego historycznym rekordom – poziomu 55,9 pkt do zaledwie 50,8 pkt. Świadczy to o grożącym nam zastoju w przemyśle. Ponadto polski eksport po raz pierwszy od roku zmaga się ze spadkiem liczby zamówień. Mając to wszystko na uwadze, wydaje się, że spowolnienie tempa wzrostu PKB w II kwartale staje się realnym zagrożeniem. Tym bardziej powinno to motywować rządzących do znoszenia zbędnych barier prawnych i administracyjnych, ograniczających rozwój naszych przedsiębiorstw. Jedynie w ten sposób możemy utrwalić pozycję Polski jako lidera pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego w Europie.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP