English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rządowa propozycja płacy minimalnej nie została poparta odpowiednimi analizami

15-07-2014

Na plenarnym posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych nie osiągnięto porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej. – Nadal opowiadamy się za kwotą 1731 zł – przypomina ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Jak wynika z obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinno ono wzrosnąć przynajmniej o prognozowany na przyszły rok wskaźnik inflacji oraz 2/3 oczekiwanego realnego tempa wzrostu PKB, skorygowane dodatkowo o tzw. wskaźnik weryfikacyjny. Zgodnie z tym algorytmem, płaca minimalna powinna wynosić 1731 zł. Wszystkie organizacje pracodawców zgodnie opowiedziały się za niewykraczaniem poza ten mechanizm waloryzacji minimalnego wynagrodzenia. Tymczasem rząd podtrzymał swoją wcześniejszą propozycję podniesienia najniższej pensji do 1750 zł.

 

Decyzja Rady Ministrów w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2015 r. nie została poparta szczegółowymi analizami. Nie sposób zatem ustalić, dlaczego postanowiono podnieść minimalne wynagrodzenie właśnie o 19 zł więcej, niż wynika to z ustawowych mechanizmów.

 

Warto pamiętać o tym, że płaca minimalna w Polsce już teraz jest najwyższa wśród państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi możemy się porównywać. Ponadto w niektórych powiatach relacja minimalnego wynagrodzenia do średniej pensji sięga ponad 60 proc., co niekorzystnie odbija się na sytuacji na tamtejszych rynkach pracy. Dochody nisko zarabiających osób są również obciążone bardzo wysokimi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami, które pochłaniają aż 40 proc. ich – i tak niedużego – wynagrodzenia. To właśnie zmiany w zakresie opodatkowania pracy, a nie płacy minimalnej, byłyby korzystne dla pracowników oraz całej gospodarki.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP