English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ponoszenie wielokrotnych opłat za te same treści jest niedopuszczalne

16-07-2014

Kolejne propozycje Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZAiKS, ZPAV i SAWP w kwestii obłożenia dodatkowymi opłatami smartfonów i tabletów nie mają żadnego uzasadnienia – mówi Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ) co jakiś czas proponują rozszerzenie listy tzw. czystych nośników, tj. urządzeń, które mogą służyć do kopiowania muzyki, wskazując m.in. na smartfony i tablety. Tymczasem urządzenia te z zasady nie służą do kopiowania muzyki, lecz do jej odtwarzania z Internetu. Dlatego do kwestii opłat reprograficznych należy podejść z dużą ostrożnością.

 

Wejście tych opłat w życie doprowadziłoby do wielokrotnego płacenia przez jednego użytkownika za te same treści, co jest niedopuszczalne. To tym ważniejsze, że popularność serwisów oferujących treści multimedialne za opłatą czy praktyka odtwarzania reklam przed odtwarzaniem treści multimedialnych dynamicznie rosną. Mając to na uwadze, należy rozważnie wyselekcjonować urządzenia, które będą podlegały opłatom.

 

Nakładanie opłat na towary niezwiązane bezpośrednio z utrwalaniem utworów przeznaczonych do użytku osobistego może spowodować ograniczenie rozwoju branży RTV i IT, a także zmniejszenie inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa z tej branży. Najbardziej jednak odczują to konsumenci, gdyż wprowadzenie opłat przełoży się bezpośrednio na ceny urządzeń.

 

dotychczasowe konsultacje środowiskowe nie przyniosły oczekiwanych skutków w postaci wypracowania wspólnego stanowiska OZZ i przedstawicieli przedsiębiorców. Dlatego konieczny jest dalszy dialog wszystkich zainteresowanych stron, poparty rzeczywistymi, merytorycznymi argumentami.

Arkadiusz Pączka,

 Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP