English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Przejawy spowolnienia na rynku pracy w czerwcu

16-07-2014

Coraz więcej wskazuje na to, że perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach nie są tak optymistyczne, jak można było sądzić jeszcze nie tak dawno temu. Może to prowadzić do ograniczenia planów przedsiębiorstw związanych ze zwiększaniem poziomu zatrudnienia – komentuje najnowsze dane GUS Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to wynik zbliżony do majowego odczytu oraz nieznacznie lepszy od oczekiwań większości analityków.

 

Należy pamiętać o tym, że dane te nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji – uwzględniane w tych statystykach 5,5 mln pracowników stanowi niespełna 1/3 ogółu osób aktywnych zawodowo w Polsce. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się w czerwcu na poziomie 12,1 proc.

 

Choć to dobry wynik, to należy zarazem brać pod uwagę fakt, że na spadek liczby osób pozostających bez pracy mają wpływ czynniki o charakterze sezonowym. Roczna dynamika zmiany stopy bezrobocia – po bardzo dużej poprawie w pierwszej połowie roku – zatrzymała się na poziomie -1,1 pkt proc. Świadczy to o zahamowaniu ożywienia na rynku pracy, co niestety zmniejsza szanse na spadek stopy bezrobocia rejestrowanego poniżej 12 proc. w lipcu i sierpniu.

 

Kolejne miesiące pokażą, czy nastąpi odwrócenie pozytywnych tendencji obserwowanych w ostatnich okresach, czy też spowolnienie to będzie miało charakter przejściowy.

 

Niestety również ograniczenie tempa wzrostu wynagrodzeń nie najlepiej świadczy o koniunkturze na rynku pracy. Odnotowano jedynie 3,5-procentowy wzrost rok do roku, wobec spodziewanych 4,6 proc. oraz 4,8 proc. wzrostu w maju tego roku. Biorąc jednak pod uwagę wciąż utrzymującą się niską stopę inflacji, realne dochody pracowników dalej rosną w stosunkowo szybkim tempie.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP