English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dane o zatrudnieniu wskazują na to, że przedsiębiorcy wierzą w kontynuację ożywienia gospodarczego

16-10-2014

Najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu pokazują, że sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz lepsza. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają średniookresowe perspektywy polskiej gospodarki, a obecne trudności będą miały – w ich przekonaniu – przejściowy charakter – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 3,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom 3900 zł – podał GUS. Jest to wynik marginalnie słabszy od oczekiwań rynkowych oraz odczytu z poprzedniego miesiąca.

 

Pomimo osłabienia dynamiki PKB w II kwartale bieżącego roku oraz pewnego pogorszenia się wielu kluczowych wskaźników makroekonomicznych stanowiących odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej w Polsce – firmy nadal podnoszą poziom zatrudnienia (o 0,8 proc. rok do roku we wrześniu) oraz zwiększają wynagrodzenia.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż we wrześniu roczny wskaźnik inflacji CPI nadal utrzymywał się na poziomie -0,3 proc., realne dochody pracujących Polaków wciąż rosną w stosunkowo szybkim tempie. Czynnik ten będzie podtrzymywać dynamikę popytu konsumpcyjnego. Czwartkowe dane na temat inflacji bazowej pokazują natomiast, że obserwowana obecnie deflacja jest w coraz większym stopniu importowana z zagranicy. Roczny wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł we wrześniu +0,7 proc. Nie będzie to skłaniać Rady Polityki Pieniężnej do dokonywania dalszych głębokich cięć stóp procentowych. Malejące ceny surowców energetycznych na światowych rynkach pozytywnie wpływają na stan portfeli Polaków oraz funkcjonowanie większości naszych przedsiębiorstw.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP