English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP na spotkaniu w Ministerstwie Finansów dotyczącym utworzenia rejestru dłużników

17-10-2014

Przedstawiciele Komitetu Podatkowego Pracodawców RP na zaproszenie Ministerstwa Finansów wzięli udział w spotkaniu dotyczącym omówienia zgłoszonych uwag do projektu zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ma on na celu utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych.

 

Projekt zakłada utworzenie rejestru dłużników, w którym znajdą się informacje o zaległościach podatkowych i innych daninach publicznych. Na poziomie bardziej szczegółowych rozwiązań pojawiły się propozycje, które powinny zostać zmienione lub uzupełnione w ostatecznej wersji projektu ustawy. Pracodawcy RP zgłosili swoje uwagi, które dotyczą m.in. propozycji wprowadzenia nowej instytucji ochrony dłużnika, mogącej dodatkowo skomplikować postępowanie podatkowe, sposobu wyszukiwania dłużników za pomocą rejestru oraz mechanizmu zabezpieczającego przed uzyskiwaniem danych przez podmioty niemające interesu w pozyskaniu ujawnionych informacji o wierzytelnościach, czy też procedury wykreślania dłużnika z rejestru.

 

Dyskusja dała nadzieję na wspólne wypracowanie dobrych rozwiązań i w rezultacie uchwalenie dobrego prawa. Prowadzący spotkanie Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji  Podatkowej Grzegorz Mróz zobowiązał się do przeprowadzenia szczegółowej analizy zgłoszonych postulatów i ich ewentualnego uwzględnienia w projekcie ustawy.

 

Pracodawcy RP w pełni popierają taką formę dialogu i liczą na zdecydowane kroki Ministerstwa Finansów, zmierzające do rozpowszechniania idei konsultacji społecznych i zwiększania wagi tego procesu. Jest to bowiem jedyna szansa na uchwalenie trwałego i dobrze funkcjonującego prawa.

 

Szczegółowe stanowisko Pracodawców RP znajduje się na stronie Komitetu Podatkowego Pracodawców RP pod adresem:

http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-oraz-niektorych-innych-ustaw

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP