English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Kontrowersyjny projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym

13-11-2014

Pracodawcy RP i Rada Legislacyjna wyrażają swoje wątpliwości dotyczące projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Opinia Rady Legislacyjnej jest zbieżna ze stanowiskiem Pracodawców RP względem propozycji zmian związanych z okresem przedawnienia, ciężarem dowodu i stawką podatkową w regulacjach dotyczących dochodów ze źródeł nieujawnionych.

 

Zdaniem Rady Legislacyjnej, znajdujące się w uzasadnieniu projektu stwierdzenie, że brak jest prawnej możliwości różnicowania stawek podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, budzi wątpliwości i nie jest dostatecznie uargumentowane.

 

Przypomnijmy: w projektowanym art. 25i ustawodawca zaproponował jednolite stawki podatkowe, nie uwzględniając takich czynników jak zamiar lub wina podatnika czy skala wyrządzonej szkody. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny zauważył, że aksjologia konstytucyjna wymaga, aby w procesie wymierzania tego podatku uwzględniana była społeczna szkodliwość czynu.

 

Ponadto, jak zauważa Rada Legislacyjna, TK wyraził wątpliwość związaną z rozkładem ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym wskazanego podatku. Również zdaniem Pracodawców RP projektowane przepisy w tym zakresie naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej. W wyniku niestandardowych konstrukcji prawnych przewidzianych przez ustawodawcę mogą one bowiem nieść niekorzystne skutki podatkowe również dla płatników – ze względu na brak możliwości udokumentowania poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych.

 

Pracodawcy RP i Rada Legislacyjna zwrócili też uwagę na to, że propozycja projektodawcy co do przedłużenia terminu przedawnienia do 10 lat rażąco pogorszy sytuację podatników w toku postępowania. Warto zastanowić się nad tym, czy konieczne jest tak znaczne wydłużenie tego terminu w stosunku do zasad ogólnych, wynoszących 5 lat.

 

Należy wyrazić nadzieję, że opinia Rady Legislacyjnej oraz partnerów społecznych w istotny sposób wpłynie na ostateczny kształt projektowej ustawy, tym bardziej że podjęcie prac legislacyjnych i przygotowanie opiniowanego dokumentu jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09). Za niekonstytucyjne uznano w nim niektóre regulacje dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP