English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Andrzej Malinowski: Przygotujmy strategię

19-11-2014

Polskie górnictwo jest dziś w dramatycznej sytuacji: spadające ceny węgla kamiennego powodują ogromne straty; na przykopalnianych zwałach zalegają miliony ton węgla, a import - głównie z Rosji - dynamicznie rośnie. Do tego dochodzi brak nadziei na poprawę sytuacji i niezwykły upór związków zawodowych, których działanie ogranicza się wyłącznie do sprzeciwu wobec postulatów zarządów spółek węglowych. To wszystko powoduje, że przyszłość takich spółek, jak Jastrzębska Spółka Węglowa czy Katowicki Holding Węglowy, jest dziś wysoce niepewna.

 

Potrzeba szybkiej restrukturyzacji spółek węglowych. Niezbędne jest odzyskanie konkurencyjności, a można tego dokonać tylko poprzez zwiększanie wydajności, ograniczanie kosztów, inwestowanie oraz wspieranie przez państwo innowacyjnych technologii w przemyśle wydobywczym, zmierzających do obniżenia kosztów i zapewnienia konkurencyjności na rynkach zewnętrznych.

 

Problemy nie ograniczają się tylko do konieczności uzdrowienia spółek wydobywczych. Górnictwo i, szerzej, branża wydobywcza czekają niecierpliwie na przyjęcie strategii surowcowej, która określi, gdzie, ile i za ile będziemy wydobywać surowców energetycznych oraz nieenergetycznych, a także jaka będzie wysokość podatków związanych z wydobyciem.

 

Oczywiste jest to, że działalność wydobywcza powinna być opodatkowana, a wpływy z wydobycia surowców powinny trafi ać do budżetu państwa. Branża wydobywcza oraz organizacje pracodawców wzywają natomiast do rozważnego nakładania danin publicznych w tym sektorze. W tak kapitałochłonnej branży koszty kalkuluje się przecież w dłuższym terminie, a nawet niewielka podwyżka opłat może uczynić daną inwestycję nieopłacalną. Ustawodawca powinien więc wykazywać daleko idącą powściągliwość, a decyzje podejmować po długim namyśle - poprzedzonym analizami i konsultacjami z branżą. Korzyści będą wówczas obustronne, dlatego dziś tak potrzebny jest w tej sprawie dialog.

 

Jednym z jego elementów jest dzisiejsza konferencja "Górnictwo jako branża strategiczna - bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej", która odbywa się w ramach obchodów 25-lecia Pracodawców RP.

 

Polska jest zasobna w surowce naturalne. Ostatnio najwięcej mówiło się o potencjale gazu łupkowego, którego wydobycie miało nie tylko uniezależnić nas od importu tego surowca, lecz także zapewnić w przyszłości środki finansowe na wypłatę emerytur dla następnych pokoleń.

 

Niestety, początkowy entuzjazm znacząco osłabł. Winę za to ponoszą zarówno trudniejsze, niż się spodziewano, warunki geologiczne, jak i trudna do zrozumienia opieszałość regulacyjna organów państwowych.

 

Pracodawcy RP krytycznie oceniają działania rządu w zakresie regulacji sektora wydobywczego oraz energetyki. Wpływ zaniechań jest bardzo widoczny - firmy przekładają bądź zarzucają inwestycje, gdyż nie są w stanie racjonalnie skalkulować ewentualnych kosztów i zysków w dłuższym czasie.

 

Dziś rozmaite przepisy utrudniają rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż. Pojawia się także groźba, że protesty samorządów, na których terenie zlokalizowane są złoża, uniemożliwią bądź poważnie ograniczą wydobycie - można tu podać przykłady samorządów w rejonie Gubina i Legnicy, gdzie znajdują się znaczące złoża węgla brunatnego. Obecnie eksploatowane odkrywki zostaną wyczerpane w latach 20. i 30. Dlatego już dziś musimy planować i rozpoczynać realizację inwestycji, które pozwolą utrzymać wydobycie tego surowca i zapewnić mu odpowiednie miejsce w polskim miksie energetycznym.

 

Pracodawcy RP jako organizacja grupująca - w ramach Forum Przemysłu Wydobywczego - główne podmioty działające w branży wydobywczej opowiadają się za jak najszybszym wypracowaniem i przyjęciem Strategii Surowcowej Rzeczypospolitej Polskiej. Pod tym pojęciem kryje się wiele elementów, które muszą ze sobą współgrać i tworzyć harmonijną całość. Niezbędne jest holistyczne podejście przy tworzeniu dokumentu, który zdeterminuje przyszłość wydobycia surowców w Polsce. Dziś nie ma ani strategii, ani tym bardziej takiego całościowego, systemowego podejścia do branży wydobywczej. Wręcz przeciwnie, dominują chaos i działania wymuszone potrzebą chwili - jak podatek od wydobycia niektórych kopalin, który dotknął m.in. KGHM. Zachowując się w ten sposób, polscy decydenci uniemożliwiają wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorców i zlokalizowanych w naszym kraju złóż surowców.

 

Nadszedł już najwyższy czas, aby to zmienić. Potrzebne jest zatem przygotowanie nowej strategii surowcowej, uwzględniającej wszystkie niezbędne potrzeby tej branży.